Tarcza antykryzysowa

Zmiany w przepisach Pakiet antykryzysowy, na który składają się trzy ustawy wszedł w życie. Główne cele to ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach w związku z epidemią koronawirusa. Przedstawiamy najistotniejsze założenia wsparcia dla przedsiębiorców: 1. Zwolnienie mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) Zwolnienie dotyczy składek za … Czytaj więcej »

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dla: mikro przedsiębiorcy POMOC NA DZIEŃ 03-04-2020 Podstawa prawna Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – art. 15 g. Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. … Czytaj więcej »

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

SAMOZATRUDNIENIE (przedsiębiorca bez pracowników) POMOC NA DZIEŃ 02-04-2020 Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kogo dotyczy? Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19. Jakie warunki musisz … Czytaj więcej »

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW STAŁYCH

samozatrudnienie (przedsiębiorca bez pracowników) POMOC NA DZIEŃ 02-04-2020 Należy złożyć wniosek do Urzędu Pracy, który musi zawierać: oświadczenie o wystąpieniu spadków przychodów. Co musi zawierać wniosek? oświadczenie o braku przesłanek o ogłoszeniu upadłości firmy, niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek ZUS na dzień 30 wrzesień 2019, oświadczenie o celu przeznaczenia dofinansowania (np. opłata czynszu, abonament … Czytaj więcej »

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Dla: mikro przedsiębiorcy pomoc na dzień 02-04-2020 Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Kogo dotyczy? osób wykonujących działalność pozarolniczą przed … Czytaj więcej »

Bezpłatny webinar: Tarcza Antykryzysowa i inne zmiany w przepisach

15 kwietnia 2020, godzina 11:00 Ulgi w należnościach, poprawa płynności finansowej firm, ochrona i wsparcie rynku pracy – to główne założenia rządowego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Wartość Tarczy Antykryzysowej oszacowano na ok. 212 mld zł. Program zawiera wsparcie dla pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Podczas webinaru dowiesz się: jakie są najważniejsze założenia Pakietu … Czytaj więcej »

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – pytania i odpowiedzi

Rodzice mają prawo do dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem do lat 8., jeśli w związku z koronawirusem zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na najczęstsze pytania. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy … Czytaj więcej »

Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r

zmiany w przepisach Na mocy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 01.04.2020 r. należy stosować nową matrycę stawek VAT opartą na tzw. nomenklaturze scalonej (CN) albo Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualną Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. W związku … Czytaj więcej »

Nowe deklaracje ZUS

W związku ze zmianami w przepisach Comarch udostępnił „małą” aktualizację związaną z nową deklaracją ZUS. Producent dostosował deklarację ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II do wzorów obowiązujących od 01.02.2020. Aby przeprowadzić proces aktualizacji należy: Uruchomić system z prawami administratora Po uruchomianiu Comarch ERP Optima kliknąć na wyświetlonym okienku „Zainstaluj aktualizacje”. Podać dane … Czytaj więcej »

BEZPŁATNY WEBINAR: JPK_V7 – ważne zmiany dla płatników VAT

3 kwietnia 2020, godzina 11:00 W 2020 roku wchodzą w życie ważne zmiany dla wszystkich płatników podatku VAT. Znikają dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Zastąpi je nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_VAT 7. W założeniu sprawozdawczość ma zostać uproszczona, ale wprowadzane zmiany wymagają wielu przygotowań po stronie firm. Podczas webinaru Comarch omówi: nowe obowiązki sprawozdawcze … Czytaj więcej »