Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – jak się przygotować?

Zmiany w przepisach

Od listopada 2019 roku (pierwotnie rząd proponował start zmian od września) zacznie obowiązywać obligatoryjne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) dla niektórych branż.  Split payment ma zastąpić tzw. mechanizm odwróconego obciążenia.

Czym jest Split Payment (MPP)?

Mechanizm podzielonej płatności (znany również jako split payment) polega na tym, że płatność nabywcy za towar lub usługę jest podzielona i trafia na dwa rachunki bankowe sprzedawcy. Kwota netto zostaje wypłacona na konto rozliczeniowe dostawcy lub usługodawcy, a pozostała kwota podatku od towarów i usług trafia na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy – rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności a rachunek VAT

Aby móc stosować MPP, usługodawca bądź przedsiębiorca muszą posiadać tzw. Rachunek VAT, czyli specjalny rachunek bankowy, na który po podziale płatności wpływają kwoty podatku VAT. Rachunek VAT zostaje utworzony przez bank na podstawie rachunku podstawowego przedsiębiorcy. Środki na owym rachunku należą do przedsiębiorcy, ale nie ma możliwości swobodnego dysponowania – można je natomiast rozdysponować regulując podatek VAT przy płatnościach za faktury kosztowe czy regulując zobowiązania z tytuły VAT do US, a także: PIT, CIT, składki ZUS, cło, akcyzę, bądź, na specjalny wniosek, mogą zostać wypłacone na zwykły rachunek.

Co się zmieni

Mechanizm podzielonej płatności praktycznie uniemożliwi oszustwa w VAT już na poziomie samej transakcji i gwarantuje transparentność rozliczeń. Wyklucza ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, nieodprowadzonym podatkiem. W efekcie mechanizm zabezpiecza interesy kontrahentów, ale i budżet państwa.

W praktyce

Płacąc kontrahentowi wystarczy numer jego bankowego konta rozliczeniowego – nie trzeba znać jego rachunku VAT. Kwotę podatku na rachunek VAT dostawcy przekazuje bank, system bankowy automatycznie wykonuje podwójny przelew. Numeru rachunku VAT nie trzeba również zgłaszać organom podatkowym. Za przelew split payment nie są pobierane dodatkowe opłaty – bank tworzy rachunek VAT automatycznie i nieodpłatnie. Systemy ERP przygotowały się na tę zmianę, dając użytkownikowi możliwość m.in. ewidencji środków na koncie VAT czy prostego tworzenia płatności z wykorzystaniem metody podzielonej płatności.

W systemach Comarch ERP możliwość wykonania płatności za pomocą metody split payment jest bardzo prosta. Wystarczy zaznaczyć na karcie danego kontrahenta parametr, który spowoduje, iż wszystkie płatności związane z tym kontrahentem będą realizowane w ramach metody podzielonej płatności. Dodatkowo możemy oznaczyć chęć wykorzystywania split payment na samym dokumencie.

Przy wysyłaniu do banku płatności z wykorzystaniem split payment w Comarch ERP, system sam rozdziela i oznacza płatność specjalnym znacznikiem, co jest sygnałem dla systemu bankowego, że wartość podatku VAT musi być wyodrębniona oraz zaksięgowana na koncie VAT dostawcy. Podobna zasada funkcjonuje przy pobieraniu danych z wyciągów bankowych do systemu Comarch ERP. Chociaż zmiana w zakresie split payment jest relatywnie duża, dzięki efektywnym rozwiązaniom w systemach Comarch ERP wykorzystywanie tej metody praktycznie nie rodzi problemów.

„Oznaczanie parametru „Split Payment” na kontrahencie lub pojedynczych dokumentach w naszych systemach ERP jest korzystne również z innego względu – w naszych systemach mamy możliwość tworzenia analiz przepływów pieniężnych. Biorąc pod uwagę „zamrożone środki” na koncie VAT, oraz terminy płatności (te z dokumentów lub spodziewane) jesteśmy w stanie przeprowadzić prognozę płynności finansowej na przyszłe okresy” – wyjaśnia Paweł Krupa, Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych w firmie Comarch.

źródło: Comarch