Ważna informacja: Zmienia struktury pliku JPK_V7

Szanowni Klienci,

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zmieniła się struktura pliku JPK_V7.

Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).

Wprowadzone zmiany:

 1. Usunięcie cechowania dokumentów oznaczeniem MPP z poziomu zakładki VAT

Zmiany te dotyczą  zarówno  dokumentów  sprzedaży  jak  i  zakupu, natomiast nie  dotyczą  cechowania  płatności oznaczeniem MPP.

 • Nieprzekazywanie  do  pliku  JPK_V7 oznaczenia  MPP
 • Jeżeli dokumenty będą oznaczone wartością JPK_Procedury = MPP, dla pozycji tabeli VAT zakwalifikowanych do ujęcia w pliku JPK_V7 począwszy od 07/2021 lub od III kw./2021 nie będzie przenoszone oznaczenie MPP.
 • W  przypadku  plików  JPK_V7 za  okresy  wcześniejsze  niż  07/2021  lub  III kw./2021 sposób  zachowania  bez zmian
 • Przekazywanie   do   pliku   JPK_V7M   i   K   daty   sprzedaży   z dokumentów źródłowych dla korekt faktur sprzedaży
 • Faktur źródłowych – daty należy pobierać bezpośrednio z faktury
 • Faktur korygujących – datę wystawienia należy pobierać z korekty, datę sprzedaży z dokumentu źródłowego
 • Zmiany w sposobie przekazywania dat dla dokumentów ZD’FS, ZD’FSK,  ZD’FZ (ulga za złe długi)
 • Do plików JPK_V7, dla dokumentów ZD daty pobierane z dokumentów źródłowych, a nie jak do tej pory bezpośrednio z dokumentów ZD. 
 • Przekazywanie kodu państwa w przypadku braku TIN
 • Wg interpretacji zamieszczonej na stronie MF do pliku JPK_V7 oprócz TIN należy przekazywać kod kraju, który go nadał, także wtedy, gdy na dokumencie brak TIN. 
 • Likwidacja   automatycznego   oznaczania   dokumentów   FWS, FKS kodami GTU

Sugerujemy wykonanie aktualizacji systemu do najnowszej wersji!

Comarch ERP XL

Informujemy, że producent nie aktualizuje i nie udziela wsparcia dla wersji Comarch ERP XL 2019.3 oraz 2020.1.

Do wersji wyższych tj. 2021.0.2 i 2020.2.3 są już dostępne aktualizację w formie hotfix bądź dll.

Comarch ERP Optima

Informujemy, że producent nie aktualizuje i nie udziela wsparcia dla wersji Comarch 2021.3.1 oraz niższych.

Do wersji 2021.5.1 udostępniona będzie „mała” aktualizacja