TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Dla: mikro przedsiębiorcy pomoc na dzień 02-04-2020 Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Kogo dotyczy? osób wykonujących działalność pozarolniczą przed … Czytaj więcej »