ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE 2019 – 2020

e-book okładka pdf zmiany prawne i podatkowe w 2019 - 2020

Istotne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców

Druga połowa roku 2019 obfituje w zmiany prawne, które wpłyną na funkcjonowanie Twojej firmy bez względu na to, czy to duże, średnie, czy mikroprzedsiębiorstwo.

W obliczu dużej wagi modyfikacji i ich liczby, szczególnie ważne jest, aby systemy ERP były odpowiednio przygotowane i zaktualizowane do ich obsługi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i terminy, dotyczące wybranych nowelizacji, a także sposób ich implementacji w systemach Comarch ERP.

Wszystko co musisz wiedzieć o aktualnych zmianach:

Biała lista podatników VAT

1 września 2019 wchodzi w życie nowelizacja polegająca na wprowadzeniu publicznie dostępnej bazy wszystkich podatników VAT.

Mechanizm Podzielonej Płatności

W listopadzie bieżącego roku zostaje wprowadzony obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) dla niektórych grup towarów i usług.

Nowa struktura JPK_VAT (JPK_V7)

W pierwszej połowie roku 2020 wszystkich czynnych podatników VAT obowiązywać zacznie nowy jednolity plik kontrolny, zwany roboczo JPK_V7.

Nowe struktury e-Sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowelizację struktur sprawozdań finansowych dla rejestru przedsiębiorców KRS. Nowa struktura została dostosowana do systemu internetowego KRS.

e-Faktury w zamówieniach publicznych

Wykonujesz zamówienia publiczne? Od listopada 2020 będziesz musiał wystawić ustrukturyzowane faktury elektroniczne.

Czym jest faktura elektroniczna (ustrukturyzowane pliki automatycznie odczytywane przez program komputerowy).

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są częścią przyjętej w 2017 r. strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to system długoterminowego oszczędzania.