BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT/WRZESIEŃ 2019

1 września 2019 wchodzi w życie nowelizacja polegająca na wprowadzeniu publicznie dostępnej bazy wszystkich podatników VAT. Tak zwana biała lista łączy w jedną bazę trzy dotychczasowe wykazy podatników zarejestrowanych oraz dodatkowe elementy jak numer rachunku bankowego podatnika.

CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORCY?

ƒ Obowiązek weryfikacji kontrahenta z białą listą.

ƒ Sankcje – zaczną obowiązywać od 01.01.2020.

  • Przekazanie środków powyżej 15 tysięcy zł (lub jej równowartości) na konto bankowe inne, niż wskazane w białej liście, będzie się wiązało z odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe kontrahenta (uniknięcie tej sankcji będzie możliwe w przypadku dokonania przelewu z wykorzystaniem tzw. podzielonej płatności).
  • Płatność wynikająca z transakcji zawartej pomiędzy przedsiębiorcami na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych lub jej równowartość dokonana na rachunek swojego kontrahenta inny, niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.
  • Obu powyższych sankcji można uniknąć, zawiadamiając urząd skarbowy sprzedawcy w ciągu 3 dni od dokonania płatności o jej wpłacie na inne konto niż podane w białej liście.

JAKIE FIRMY ZNAJDUJĄ SIĘ NA BIAŁEJ LIŚCIE?

ƒ Przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podatników zarejestrowanych jako podatnik zwolniony oraz podmioty zagraniczne zarejestrowane dla celów VAT w Polsce.

ƒ Przedsiębiorców wykreślonych z urzędu skarbowego albo takich, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował jako podatników VAT.

CO ZAWIERA?

ƒ rachunek bankowy

ƒ nazwę firmy

ƒ imię i nazwisko

ƒ REGON

ƒ PESEL

ƒ numer w KRS

ƒ adres siedziby firmy

ƒ imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP bądź PESEL

ƒ dane prokurentów lub wspólników

ƒ daty rejestracji

ƒ podstawę prawną wykreślenia z rejestru bądź przywrócenia do rejestru jako podatnika VAT

REZULTATY ZMIANY

ƒ Ułatwienie weryfikacji kontrahenta.

ƒ Łatwiejsze pozyskiwanie danych.

ƒ Konieczność każdorazowego weryfikowania kontrahentów z białą listą (przy każdej płatności).

CO NA TO COMARCH ERP?

Systemy Comarch ERP, na podstawie zbudowanego konektora z API Ministerstwa Finansów, odczytuje dane bezpośrednio z białej listy. System może automatycznie odczytywać rekordy z bazy Ministerstwa np. przy procesie płatności za fakturę. Z systemem Comarch ERP ta istotna zmiana jest praktycznie nieodczuwalna dla przedsiębiorcy.

NASZE SYSTEMY COMARCH JUŻ SĄ GOTOWE NA ZMIANY!

źródło: Comarch