Bezpłatny webinar: Tarcza Antykryzysowa i inne zmiany w przepisach + NAGRANIE Z WEBINARU

15 kwietnia 2020, godzina 11:00

Ulgi w należnościach, poprawa płynności finansowej firm, ochrona i wsparcie rynku pracy – to główne założenia rządowego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Wartość Tarczy Antykryzysowej oszacowano na ok. 212 mld zł. Program zawiera wsparcie dla pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm.

Podczas webinaru dowiesz się:

  • jakie są najważniejsze założenia Pakietu Antykryzysowego dla przedsiębiorców (instumenty pomocowe tj. dopłaty i odroczenia obowiązków, zmiany w podatkach i ubezpieczeniach społecznych, uproszczenia w załatwianiu spraw urzędowych)
  • w jaki sposób nowe przepisy i zmiany prawno-podatkowe zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP

Główne założenia pakietu pomocowego

Tarcza Antykrysowa to pakiet rozwiązań zakładający pomoc przedsiębiorcom i pracownikom w obliczu coraz poważniejszych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Z punktu widzenia działalności gospodarczej istotne są trzy nowe ustawy:

  • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa,
  • ustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa.

W trakcie webinaru omówione zostaną najważniejsze instrumenty pomocowe wprowadzane w ww. ustawach, do których należą:

  • dopłaty do wynagrodzenia,
  • uelastycznienie czasu pracy,
  • odroczenia obowiązków pracodawcy (np. PPK, badań okresowych),
  • instrumenty podatkowe i ubezpieczenia społeczne (zwolnienie z ZUS dla płatników będących mikroprzedsiębiorcą lub samozatrudnionym, wsteczne rozliczanie strat, większe limity zwolnień przedmiotowych, zwolnienia z niektórych podatków, odroczenie / rozłożenie na raty / umorzenie płatności należności publicznoprawnych na wniosek podatnika, opłaty prolongacyjne, rezygnacja z zaliczek uproszczonych, odroczenie ważnych terminów, wprowadzenie zasady uznaniowości w niektórych przypadkach),
  • uproszczenia sposobu załatwiania spraw (wnoszenie pism, funkcjonowanie sądów i urzędów)

Producent pokaże jak wskazane zmiany w obszarze kadrowo-płacowym oraz księgowym zostały zaimplementowane do systemów Comarch ERP.

Eksperci webinaru

Kamil Lisowski – Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych Comarch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z firmą Comarch i produktami z oferty ERP związany od 2015 roku. Na początku odpowiadał za wsparcie klientów, prowadzenie szkoleń oraz testowanie oprogramowania. Aktualnie prowadzi spotkania i prezentacje dotyczące rozwiązań Comarch ERP. Od 2018 jako Product Manager odpowiada za rozwój systemu Comarch DMS.

Anna Strzelecka – Tax Manager, Taxpoint

Partner w firmie Taxpoint, doradca podatkowy z 26-letnim doświadczeniem. Łącząc wiedzę merytoryczną z obszaru obsługi prawno-biznesowej klientów oraz umiejętności trenerskie, występuje na licznych seminariach i konferencjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomocy publicznej oraz szkoleniach z kompetencji miękkich. Prowadzi szkolenia kierowane zarówno do podmiotów biznesowych, instytucji otoczenia biznesu, urzędów państwowych i samorządowych.