Nowy Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 – ważne zmiany

Od kwietnia 2020 dużych podatników VAT, a pozostałych od lipca 2020 obowiązywać zacznie nowy jednolity plik kontrolny, tak zwany JPK_V7 (dawniejsza nazwa robocza to JPK_VDEK), a w momencie wejścia w życie tej nowej struktury deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane.

JPK_V7 będzie zawierał zatem komplet informacji, m.in.:

  • dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży;
  • niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

Co ciekawe – powstaną dwie odmiany JPK_V7: miesięczna JPK_V7(M) oraz kwartalna JPK_V7(K), tym samym zachowana została logika znana dotychczas z deklaracji VAT.

Projekt nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 został oparty na zawartości pliku JPK_VAT – będzie obejmował dodatkowe pola dostępne w obecnych deklaracjach podatkowych jak informacje na temat wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu czy dane o kwotach do przeniesienia na miesiąc kolejny.

Jak jest teraz?

Obecnie czynny podatnik VAT wysyła do Urzędu Skarbowego obowiązkowo deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a ponadto pliki kontrolne JPK_VAT. Nawet przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT kwartalnie są obarczeni obowiązkiem przesłanie JPK_VAT co miesiąc.

Dodatkowo składane pliki należy uzupełniać zależenie od sytuacji o załączniki, takie jak VAT-ZD czy VAT-ZZ.

Nowa struktura JPK_V7 – co się zmieni? Czy na korzyść?

Idea wprowadzenia JPK_V7 jest prosta: ma to być pojedynczy plik, który zawrze w sobie wszystkie konieczne informacje – dane z rejestrów VAT i z dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych. Nowelizacja struktury JPK korzystnie wpłynie na obowiązki przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego i ułatwi rozliczenia podatkowe.

Projekt nowej struktury zakłada, że JPK_V7 zastąpi deklaracje:

  • VAT – 7
  • VAT – 7K
  • VAT – ZK
  • VAT – ZZ
  • VAT – ZD
  • być może deklarację VAT-12

Jednolity plik kontrolny JPK_V7 będzie podstawą do rozliczeń podatków VAT. Usprawni też proces weryfikowania danych i rozpoznawania nieprawidłowości. Dane znajdujące się w rejestrze VAT będą docierać do organów podatkowych z jednego źródła. Przedsiębiorcy docenią z pewnością uproszczenie formalności i idącą z nim w parze oszczędność czasu. Fiskus będzie mógł sprawniej weryfikować informacje, szybciej reagować na ewentualne błędy, co może nawet obniżyć częstotliwość kontroli skarbowych. Przesłane dane będą analizowane i weryfikowane sprawniej, niż dotychczas, co może przyspieszyć zwrot podatku a do tego może zredukować koszty prowadzenia analizy informacji podatkowych.

JPK V_7 w Comarch ERP już wkrótce

Obecnie, w systemach Comarch ERP w ramach jednolitych plików kontrolnych można generować takie struktury plików jak: JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG czy JPK_WB. Oczywiście to JPK_VAT jest najczęściej wykorzystywaną strukturą przez Klientów Comarch więc naturalne jest, iż priorytetem producenta jest aby systemy Comarch ERP były dostosowane do pracy z nowymi strukturami JPK_V7(M) oraz JPK_V7(K). Comarch jest na etapie projektowania tych zmian.

Planowane udostępnienie Klientom tych zmian w systemach ERP to pierwszy kwartał 2020 roku.