Pożyczki unijne w odpowiedzi na pandemię

Nowa pożyczka płynnościowa 0%

W celu zapewnienia przedsiębiorcom kapitału obrotowego na czas kryzysu związanego z pandemią, powstał nowy fundusz pożyczkowy.

Pula środków, które mają zasilić sektor MŚP z całej Polski, to co najmniej 400 mln zł.

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Pomoc można przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań krótkoterminowych takich jak faktury od dostawców, opcjonalnie na inwestycje.

Pożyczka nie jest oprocentowana i nie wiąże się z żadnymi opłatami i prowizjami. Jej maksymalna wysokość to 15 mln zł, okres spłaty to maksymalnie 6 lat z możliwością karencji w spłacie aż do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.

Pożyczki płynnościowe mają być udzielane przez instytucje finansujące współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do końca 2020 roku.

Pożyczki z Regionalnych Programów Operacyjnych

Pożyczki unijne na preferencyjnych warunkach udzielane z 16 regionalnych programów już od kilku lat pobudzają przedsiębiorczość i umożliwiają firmom finansowanie inwestycji. W ramach walki z kryzysem spowodowanym skutkami pandemii, tu również wprowadzono dodatkowe, korzystne dla firm zmiany.

Oprócz dotychczasowych obszarów wsparcia (projekty badawczo-rozwojowe, projekty ekologiczne, inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, informatyzacja firm) pojawiły się też pożyczki płynnościowe. Pula środków przeznaczonych na pożyczki w wielu województwach została również znacznie zwiększona.

Pożyczki te różnią się w poszczególnych województwach pod względem oprocentowania, wysokości wsparcia i okresu spłaty. Różnice dotyczą też podmiotów, do których pomoc jest skierowana i możliwości przeznaczenia wsparcia. Dlatego informacji o możliwościach wsparcia należy szukać w odniesieniu do konkretnego województwa.

Ułatwienia w spłacie pożyczek

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali przed pandemią z oferty pożyczkowej RPO, w ramach antykryzysowej pomocy również otrzymali pakiet ułatwień:

  • dodatkowa karencja w spłacie kapitału (co najmniej 6-miesięczna),
  • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań,
  • obniżenie oprocentowania,
  • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz brak działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Wszystkie informacje o dostępnych pożyczkach i zmianach w warunkach finansowania, znajdują się na stronie internetowej BGK.

źródło: comarch.pl