Gotów na wymianę e-faktur z podmiotami administracji publicznej?

1. Zmiany związane z realizacją zamówień publicznych 18 kwietnia 2019 wchodzą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy o Prawie zamówień publicznych) do odbioru oraz przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Do tego też czasu należy dostosować się do zmian w zakresie fakturowania – w przypadku zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, przepisy należy stosować od dnia … Czytaj więcej »