Darmowy Webinar: Comarch ESEF dla spółek giełdowych – raportowanie w XBRL + NAGRANIE Z WEBINARU

5 grudnia 2019, godzina 11:00

W trakcie krótkiego szkolenia online otrzymają Państwo najważniejsze informacje o zmianach w tworzeniu rocznych sprawozdań finansowych jakie wprowadził Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Dowiedzie się Państwo, jak z pomocą narzędzia Comarch ESEF dostosować się do nowych przepisów obowiązujących wszystkie spółki notowane na GPW.

ESEF – nowy wymóg dla Emitentów papierów wartościowych w Unii Europejskiej

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opracował standardy regulacyjne w zakresie elektronicznego formatu sprawozdawczości dla Emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych na terytorium Unii Europejskiej (w Polsce są to spółki z GPW). Zgodnie z tymi standardami roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), znakowane będą przy użyciu języka znaczników XBRL, a znaczniki te będą umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL.

Ten nowy obowiązek może być spełniony dzięki aplikacji Comarch ESEF, która odpowiada na wszystkie wymagania dotyczące tworzenia sprawozdań w iXBRL. Rozwiązanie powstało w oparciu o doświadczenia Comarch SA – spółka była jednym z uczestników testów ESMA w roku 2017, a także sama podlega regulacji ESEF. To pomogło w opracowniu przejrzystej aplikacji o logicznej budowie, która umożliwia swobodną pracę użytkownikom pracującym na co dzień z raportami finansowymi.

Agenda webinaru:

  • Jakie zmiany dla spółek giełdowych niesie raportowanie ESEF wprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
  • Czym jest taksonomia ESEF i jakie są główne wyzwania przy „tagowaniu” sprawozdania 
  • Aplikacja Comarch ESEF spełniająca wymogi raportowania w iXBRL

Wideo z webinaru