Kasy fiskalne online – od kiedy obowiązek i dla kogo?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online.

Cały proces został podzielono na etapy. Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 rok. Ale Ministerstwo Finansów ostatecznie zdecydowało o odroczeniu tego obowiązku. W związku z COVID-19 terminy te zostały przedłużone.

Kogo to dotyczy i jakie są nowe terminy?

Kasy fiskalne online – I etap

Od stycznia 2020 kasy fiskalne online są zobowiązani posiadać przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Kasy fiskalne online – II etap

W kolejnym etapie, który planowano uruchomić 1 lipca 2020 roku znaleźli się m.in. przedsiębiorcy działający w branżach hotelarskiej i gastronomicznej. Obowiązek ten jednak odroczono do 1 stycznia 2021.

Obowiązek rejestracji na kasach fiskalnych online w tym etapie dotyczy:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kasy fiskalne online – III etap

Z kolei trzeci etap wdrożenia nowego obowiązku przesunięto z 1 stycznia 2021 na 1 lipca 2021. I będzie on dotyczył świadczenia usług:

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Kasy fiskalne online – IV etap

Od 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasę fiskalną online dla podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

https://www.comarch.pl/files-pl/file_526/Infografika-KasyFiskalneOnline-post-1920×1080-05062020.jpg

Dlaczego wprowadzane są kasy fiskalne online?

Wprowadzenie nowego obowiązku związane jest z uszczelnianiem systemu podatkowego i walką z luką w VAT. Ponadto państwo chce zwiększyć liczbę płatności bezgotówkowych, wprowadzić nowy standard protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas i możliwie szybko wycofać z eksploatacji przestarzałe urządzenia, których kontrola jest utrudniona.

Zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line

Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. 

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Możesz się ubiegać o zwrot, jeżeli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

To oznacza, że jeśli we wtorek 9 lipca 2019 r. zacząłeś ewidencjonować sprzedać na innym typie kasy (np. z elektronicznym zapisem kopii), a kasę on-line kupiłeś w środę, 10 lipca 2019 r., nie dostaniesz ulgi.

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT)jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT). 

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).