Zarządzanie PPK

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji będą: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Funkcje aplikacji Comarch PPK

Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK będzie następujący:

 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • rejestr pracowników
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych
 • wyrejestrowujących
 • aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych.

Intuicyjne interfejsy aplikacji Comarch PPK

Przejrzyj  pierwsze widoki z aplikacji, a wśród nich:

 • Ekran startowy aplikacji Comarch PPK pokazujący aktualny stan procesów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
 • Lista pracowników w ramach danego miesiąca z naliczonymi kwotami składek na PPK
 • Formularz pracownika pozwalający rejestrować procentową wysokość składek na PPK
 • Lista sumarycznych i miesięcznych kwot składek pracowników na PPK
 • Lista naliczonych składek na PPK oraz eksport do instytucji finansowej (np. TFI)
 • Import danych do aplikacji Comarch PPK z źródeł zewnętrznych.