TARCZA ANTYKRYZYSOWA – DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW STAŁYCH

samozatrudnienie (przedsiębiorca bez pracowników)

POMOC NA DZIEŃ 02-04-2020

Należy złożyć wniosek do Urzędu Pracy, który musi zawierać: oświadczenie o wystąpieniu spadków przychodów.

Co musi zawierać wniosek?

  • oświadczenie o braku przesłanek o ogłoszeniu upadłości firmy,
  • niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek ZUS na dzień 30 wrzesień 2019,
  • oświadczenie o celu przeznaczenia dofinansowania (np. opłata czynszu, abonament telefoniczny, usługa księgowa),
  • numer rachunku bankowego,
  •  klauzula o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz podpis i pieczątka firmy.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

  • Po dniu 1 styczniu 2020, obrót w ciągu dowolnych dwóch miesiącach do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, zmniejszył się o co najmniej 30% w porównaniu do analogicznych miesięcy z roku 2019. – W tym przypadku dofinansowanie wyniesie 1.300 zł miesięcznie.
  • Po dniu 1 styczniu 2020, obrót w ciągu dowolnych dwóch miesiącach do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, zmniejszył się o co najmniej 50% w porównaniu do analogicznych miesięcy z roku 2019. – W tym przypadku dofinansowanie wyniesie 1.820 zł miesięcznie.
  • Po dniu 1 styczniu 2020, obrót w ciągu dowolnych dwóch miesiącach do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, zmniejszył się o co najmniej 80% w porównaniu do analogicznych miesięcy z roku 2019. – W tym przypadku dofinansowanie wyniesie 2.340 zł miesięcznie.

Oświadczenie o kosztach oraz obrotach w przeszłych miesiącach należy składać co miesiąc. (Aktualnie nie jest dostępny żaden gotowy formularz/ druk).

UWAGA! – najważniejszym ograniczeniem jest prowadzenie działalności dwa razy dłużej niż okres dofinansowania, liczony od momentu przyznania dofinansowania. Nie można wnioskować o dofinansowanie kosztów, które są już opłacane z innych środków publicznych.

AKTUALNIE BRAK FORMULARZY