Bezpłatny webinar – Zmiany w przepisach 2021 + NAGRANIE Z WEBINARU

26.01.2020, godz. 11:00-12:00

Podczas webinaru omówione zostaną:

 • najważniejsze nowelizacje w ustawie PIT i CIT
 • pakiet VAT SLIM – uproszczenia w rozliczaniu VAT
 • zapisy Tarczy antykryzysowej 6.0
 • nowe przepisy kadrowo-płacowe
 • inne istotne dla przedsiębiorców zmiany (np. podatek cukrowy, skutki Brexitu)

Pokazane również zostanie, w jaki sposób nowe przepisy zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP.

Główne zmiany prawno-podatkowe w 2021 roku

W 2021 roku wchodzą w życie zmiany prawno-podatkowe, które wpłyną na funkcjonowanie każdej firmy, od mikroprzedsiębiorstw po największe korporacje. Wprowadzone zostały znaczące zmiany w ustawach o CIT i PIT – tu pojawiły się całkowicie nowe obowiązki dla podatników, takie jak realizacja tzw. strategii podatkowej. Równocześnie przedsiębiorcy mogą się spodziewać uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT. Efektem przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów w zakresie VAT, jest wchodzący w życie  tzw. pakiet „Slim VAT”. Poprzez wyeliminowanie obciążeń administracyjnych zbędnych ze względu na wprowadzone w ostatnich latach rozwiązania informatyczne, rozliczanie podatku VAT ma być mniej skomplikowane dla przedsiębiorców.

Wymienione zmiany podatkowe i inne ważne przepisy wchodzące w życie, takie jak podatek cukrowy, zostaną omówione szczegółowo w trakcie webinaru. Warto się z nimi zapoznać i zobaczyć jak zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP.

Agenda webinaru

Nowelizacja CIT i PIT:

 • Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz jawnych
 • Obowiązkowa publikacja strategii podatkowej przez duże podmioty gospodarcze
 • Nowe transakcje objęte cenami transferowymi

Uproszczenie rozliczania VAT (VAT SLIM):

 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT
 • Podwyższenie limitu dla prezentów małej wartości
 • Możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych nabytych w celach dalszej odsprzedaży (refaktury B2B)
 • Wyłączenie obowiązku stosowania MPP w przypadku dokonywania potrąceń pozakodeksowych np. nettingu
 • Doprecyzowanie kiedy należy rozliczać faktury korygujące in plus
 • Eksport: zastosowanie stawki 0% możliwe w ciągu 6 miesięcy od wywozu towarów przy zaliczkach eksportowych.
 • Możliwość wyboru ujednoliconego przeliczania kursów walut w VAT i w podatkach dochodowych

Tarcza antykryzysowa 6.0:

 • Zwolnienie ze składek
 • Dofinansowanie wynagrodzeń
 • Świadczenie postojowe
 • Dotacja z FP

Inne istotne dla przedsiębiorców zmiany:

 • Skutki Brexitu
 • Podatek cukrowy
 • Nowelizacje w zakresie kadrowo-płacowm

Eksperci webinaru

Kamil Lisowski – Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych Comarch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z firmą Comarch i produktami z oferty ERP związany od 2015 roku. Na początku odpowiadał za wsparcie klientów, prowadzenie szkoleń oraz testowanie oprogramowania. Aktualnie prowadzi spotkania i prezentacje dotyczące rozwiązań Comarch ERP. Od 2018 jako Product Manager odpowiada za rozwój systemu Comarch DMS.

Władysław Varga – Tax Manager, Taxpoint

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, licencjonowany doradca podatkowy. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2001 r. Autor wielu publikacji na tematy podatkowe w literaturze fachowej oraz glos do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, współautor komentarza do Dyrektywy VAT oraz twórca komentarza do Drugiej Dyrektywy Fakturowej. Cytowany w szeregu orzeczeń sądów administracyjnych oraz w interpretacjach organów podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Odnosi liczne sukcesy reprezentując podatników w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Wygrywał dla klientów sprawy również w Trybunale Sprawiedliwości UE, doprowadzając do zmiany praktyki polskich organów podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia dotyczące tematyki VAT i związanych z tym praktycznych wątpliwości i problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla klientów m.in. z branży sprzedaży detalicznej (retail), motoryzacyjnej oraz informatycznej.