Gotów na wymianę e-faktur z podmiotami administracji publicznej?

1. Zmiany związane z realizacją zamówień publicznych

 • 18 kwietnia 2019 wchodzą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy o Prawie zamówień publicznych) do odbioru oraz przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
 • Do tego też czasu należy dostosować się do zmian w zakresie fakturowania – w przypadku zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, przepisy należy stosować od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 • Przepływ elektronicznych dokumentów będzie się odtąd odbywać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), do której system Comarch zapewnia podłączenie.
 • Planowane jest również objęcie obowiązkiem wystawiania faktur elektronicznych wykonawców zamówień publicznych. Przewidywana data realizacji tego obowiązku to 1 listopada 2020 roku. -> https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/e-przedsiebiorczosc/e-fakturowanie/

E-faktura – kiedy i dla kogo?

2. Wymiana faktur z administracją publiczną

Comarch E-Invoicing – oferta dla biznesu

Comarch zapewnia podłączenie do Platformy Elektonicznego Fakturowania

3. PeF – podstawa prawna

E-fakturowanie

 • Pojęcie faktury elektronicznej funkcjonuje w polskim prawie już od 2004 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o podatku od towarów i usług.
 • Ustawa o podatku od towarów i usług, definiuje fakturę elektroniczną, jako fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym
 • Zgodnie z najnowszymi zmianami, od kwietnia 2019 roku obowiązywać będzie wykorzystywanie do zamówień publicznych tzw. elektronicznej faktury ustrukturyzowanej
 • Zgodnie z dyrektywą 2014/55/UE, fakturą ustrukturyzowaną nazywamy fakturę zapisaną nie w postaci dowolnego pliku, np. obrazu graficznego

4. Czym jest ustrukturyzowana faktura elektroniczna?

5. Nie tylko faktura

6. Najważniejsze korzyści

 • zmniejszenie kosztów i obciążeń regulacyjnych
 • przyśpieszenie realizacji płatności
 • oszczędność czasu, jak i papieru
 • większa efektywność pracy
 • minimalizacja ryzyka popełnienia błędu
 • większa szansa na rozwój handlu transgranicznego
 • rozbudowa systemu płatności bezgotówkowych

7. Comarch – certyfikowany dostawca PEPPOL

Czym jest PEPPOL:

PEPPOL umożliwia organizacjom rządowym i przedsiębiorstwom prywatnym efektywną wymianę elektronicznych dokumentów handlowych poprzez wysoce rozbudowaną sieć ogólnoeuropejską.

Jest to wystandaryzowane połączenie sieciowe służące do elektronicznego składania zamówień, fakturowania oraz wysyłki potwierdzeń dostawy i innych dokumentów.

Usługi PEF muszą funkcjonować zgodnie ze standardami stowarzyszenia Open PEPPOL

 • Usługi, jak i wszystkie wspominane dokumenty, muszą być zgodne z europejskimi normami elektronicznego fakturowania organizacji Open Peppol.
 • PEPPOL umożliwia dostęp do swojej sieci poprzez akredytowane punktu dostępu (ang. access points) do których należy Comarch.
 • Sieć PEPPOL oferuje dostawcom swobodę współpracy z wybranym przez nich punktem dostępu w celu wysyłki i odbioru dokumentów elektronicznych z dowolnym klientem sieci PEPPOL.
 • Comarch, jako certyfikowany dostawca, zapewnia swoim klientom zgodność z powyższymi regulacjami przy przesyłaniu dokumentów do dowolnej organizacji działającej w ramach sieci PEPPOL – jednostek administracji publicznej, jak i innych jednostek biznesowych.

źródło: Comarch