Zmiana % VAT

Zmiany % VAT

Zmiana % VAT? Od 1 kwietnia 2024 r. wracają standardowe stawki VAT na żywność. 

Jest to istotna zmiana dla tych Użytkowników, którzy pracują z drukarkami fiskalnymi. Przy zmianie stawek VAT z niższej na wyższą, dla tej samej nazwy towaru, urządzenia fiskalne automatycznie się blokują. 

Wynika to z przepisów o tzw. schodku podatkowym, które mają na celu zapobieganie nadużyciom VAT. Aby uniknąć blokady należy zmienić nazwę towaru dodając znak lub symbol np. literę, cyfrę, przecinek, kropkę czy ukośnik. W przypadku urządzeń online można również zastosować znak %. Pozycja ze zmienioną nazwą zaprogramuje się jako nowa na urządzeniu fiskalnym i blokada przy zmianie stawki VAT nie wystąpi. 

Zwróć uwagę, że drukarki fiskalne:

  • posiadają ograniczoną liczbę znaków możliwych do zaprogramowania – dla niektórych urządzeń jest to np. 40 znaków. Dla nich zmiana nazwy musi zostać przeprowadzona w zakresie np. pierwszych 40 znaków, aby urządzenia zauważyły zmianę;
  • posiadają ograniczenia liczbowe PTU – towary ze zmienioną nazwą zaprogramują się w bazie jako nowe pozycje. Jeżeli limit zostanie przekroczony, urządzenie również się zablokuje. 
  • Jeżeli w programie Comarch ERP Optima, w menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna jest zaznaczony parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych, to na pozycji cennika należy zmienić nazwę dla urządzenia fiskalnego tj. Pozycja cennika/ zakładka [Dodatkowe] (sekcja Urządzenia fiskalne, pole Nazwa). W innym wypadku zmiana nazwy powinna zostać wykonana w danych ogólnych dla pozycji.

Jeśli chcesz wiedzieć jak seryjnie zmienić stawki VAT, dowiedz się klikając poniżysz przycisk: