JPK_V7 – zmiany od 1 lipca 2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zmieniają się przepisy dotyczące pliku JPK_V7.

Zmianie ulegają między innymi zasady oznaczania transakcji MPP. Od 01.07.2021r w strukturze JPK_V7 takie oznaczenie przestaje występować bez względu na sumę transakcji. Nadal oczywiście pozostaje obowiązek oznaczania dokumentów podlegających MPP. W związku z powyższą zmianą producent oprogramowania firma Comarch wprowadzi aktualizacje programu, które obejmować będą zmiany wynikające ze zmiany rozporządzenia (zmiany obowiązują w plikach przesyłanych do urzędu za okres 07/2021).

Przypominamy, że producent nie aktualizuje i nie udziela wsparcia dla wersji Comarch ERP XL 2019.3 oraz 2020.1. Do wersji wyższych zostaną wydane aktualizacje w formie hotfix bądź dll.