Bezpłatny webinar: Pełna obsługa e-Sprawozdań Finansowych + nagranie z webinaru

10 marca 2020, godzina 11:00

Comarch e-Sprawozdania to aplikacja do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych i zarządzania dokumentacją sprawozdawczą w firmie. Zapewnia zgodność z regulacjami Ministerstwa Finansów. Współpracuje z systemami Comarch ERP i oprogramowaniem innych producentów.

Podczas webinaru dowiesz się:

 • jakie są aktualne przepisy prawa w obszarze przesyłania rocznych sprawozdań finansowych
 • jak krok po kroku stworzyć, podpisać i wysłać elektroniczne sprawozdanie finansowe
 • jakie są nowe funkcjonalności programu Comarch e-Sprawozdania w obszarze zarządzania dokumentacją sprawozdawczą
 • jak wygląda integracja aplikacji z systemami ERP

Comarch e-Sprawozdania dla firm

Sprawozdania finansowe sporządzane w formie papierowej, podpisywane przez cały zarząd i przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniego Urzędu Skarbowego, przeszły już do historii. Obowiązujące od 1 września 2019 roku przepisy zobowiązały przedsiębiorców do tworzenia sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w formacie XML. E-sprawozdanie musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. Cały proces składania sprawozdań finansowych został zdigitalizowany.

Będąca odpowiedzią na nowe przepisy aplikacja Comarch e-Sprawozdania, pozwala nie tylko szybko i sprawnie generować elektroniczne sprawozdania. Została też zaprojektowana jako centrum zarządzania dokumentacją finansową w firmie. Jest na bieżąco aktualizowana do zmieniających się przepisów prawa i rozwijana zgodnie z potrzebami przedsiębiorców.

Podczas webinaru zostanie omówione i pokazane w praktyce szeroka gama funkcjonalności Comarch e-Sprawozdania, wśród których są:

 • możliwość generowania sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni (Nowość!)
 • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem finansowym w aplikacji
 • dodawanie i podpisywanie dokumentów powiązanych w aplikacji (np. sprawozdanie z działalności) (Nowość!)
 • ścisła integracja z systemami ERP
 • możliwość wprowadzenia danych do aplikacji poprzez import uzupełnionego arkusza excel (Nowość!)
 • możliwość budowy sprawozdania finansowego w aplikacji na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych (Nowość!)
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa w aplikacji (Nowość!)
 • wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC
 • możliwość zapisania/przesyłania całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf (Nowość!)

Comarch e-Sprawozdania dla biur rachunkowych

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest także dostosowana dla biur rachunkowych. Funkcjonalności udostępnione w aplikacji czy obsługa wielu e-Sprawozdań Finansowych w aplikacji sprawiła, że praca dla biur rachunkowych w aplikacji jest bardzo efektywna.

Aplikacja do „czytania” e-Sprawozdań Finansowych w formacie XML

Poza wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami istotnymi w zakresie tworzenia i zarządzania elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi, nasza aplikacja umożliwia „czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Jest to bardzo istotna funkcja, mając na uwadze, iż obecnie, dostępność e-Sprawozdań Finansowych w formacie XML jest bardzo duża.

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Krupa – Product Manager – systemy FK/HR

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w spółkach audytowych, w których zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach wykorzystuje podczas spotkań z obecnymi i potencjalnymi klientami systemu Comarch ERP XL (głównie w zakresie księgowości oraz kadr i płac). Do zadań Pawła należy również praca nad rozwojem aplikacji FK/HR – głównie Comarch e-Sprawozdania oraz Comarch ESEF.