Nowa struktura JPK_VAT (JPK_V7)

W pierwszej połowie roku 2020 wszystkich czynnych podatników VAT obowiązywać zacznie nowy Jednolity Plik Kontrolny, zwany roboczo JPK_V7 (dawniejsza pojawiająca się w sieci nazwa to JPK_VDEK), a w momencie wejścia w życie nowej struktury, deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane. JPK_V7 będzie podstawą rozliczenia podatku VAT dla wszystkich firm.

CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORCY?

ƒ Celem nowej struktury JPK_VAT jest uproszczenie oraz zmniejszenie obciążeń nakładanych na podatników w związku z ich rozliczeniami VAT – dotychczasowy obowiązek wysyłania zarówno deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz odrębnie pliku JPK_VAT zostanie zastąpiony poprzez złożenie jednego rozbudowanego pliku JPK_VAT. Nowa struktura JPK_VAT składać się będzie z części obejmującej dotychczasowe deklaracje VAT (cześć deklaracyjna) oraz ewidencje VAT (część ewidencyjna). Przepisy wprowadzają sankcje w przypadku wykrycia przez organy podatkowe błędów w JPK_VAT. Sankcja wynosi 500 zł za każdą nieprawidłowość i nakładana jest dopiero wówczas, gdy podatnik nie skoryguje pliku JPK_VAT mimo wezwania właściwego naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia wskazanych przez niego błędów w terminie 14 dni. W tym samym projekcie nowelizacji przewidziano również ograniczenie możliwości wystawiania faktur do paragonów wyłącznie do sytuacji, w których paragon zawiera numer NIP nabywcy.

ƒ Projekt zakłada, że nowy JPK_VAT zastąpi deklaracje:

  • VAT-7
  • VAT-7K
  • VAT-ZK
  • VAT-ZZ
  • VAT-ZD

ƒ Trwają ustalenia, czy zastąpi też deklarację VAT-12. W dalszym ciągu konieczne będzie wysyłanie informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

REZULTATY ZMIANY

ƒ Ujednolicenie struktury JPK_VAT i Deklaracji VAT-7 w jedną strukturę JPK_V7, co w praktyce oznacza konieczność wysyłki tylko jednego dokumentu.

ƒ Zwiększenie zakresu i poprawa skuteczności analizy danych przez organy podatkowe, co ma przyczynić się do jeszcze szybszego wykrywania nadużyć i oszustw w VAT.

ƒ Konieczność dochowania wysokiej staranności przy przygotowywaniu rozliczeń według nowej struktury JPK_VAT oraz bieżące monitorowanie i korygowanie rozliczeń pod rygorem kar administracyjnych.

CO NA TO COMARCH ERP?

Systemy Comarch ERP Optima, Comarch ERP XT, Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL oferują pełną obsługę (czyli generowanie, sprawdzenie i wysyłkę) Jednolitego Pliku Kontrolnego. Każdy przedsiębiorca w prosty sposób spełni wszystkie nowe wymagania Ministerstwa Finansów.

EKSPERCI COMARCH JUŻ PRZYGOTOWUJĄ SYSTEMY DO ZMIAN!