Jak przypisać kody GTU wymagane w nowym pliku JPK_VAT?

W Comarch ERP Optima od wersji 2020.4.1  mają Państwo możliwość  przypisywanie kodów towarowych GTU.

Możemy tego dokonać w następujących miejscach.

Formularz kontrahenta

Na zakładce [JPK] mamy możliwość przypisania domyślnych procedur i kodów towarowych, które będą się automatycznie przenosiły na transakcje.

Po kliknięciu przycisku + możemy wskazać kody GTU i przypisać je do kontrahenta.

Pozycja cennika

Na karcie pozycji cennikowej na zakładce [Dodatkowe] na sekcji JPK w polu Domyślny kod JPK_V7 mamy możliwość przypisania domyślnego kodu dla tego towaru.

Kody GTU na potrzeby JPK_VAT można też przypisać seryjnie [Zmiana parametrów karty], z poziomu okna Lista zasobów oraz Cennik.

Operacja uruchomiamy przyciskiem pioruna Wykonaj.

Dokumenty w module Handel

Na potrzeby deklaracji JPK_V7 dokumenty handlowe muszą być oznaczone ściśle określonymi procedurami. Wprowadzone w programie zmiany dotyczą:

  • Faktur Sprzedaży,
  • Faktur VAT Marża,
  • Faktur Zaliczkowych, Faktur Finalnych,
  • Paragonów,
  • Faktur do Paragonów,
  • Faktur Zakupu,
  • Korekt do powyższych dokumentów,
  • Dokumentów Wewnętrznych.

Dla powyższych dokumentów nazwa zakładki [Atrybuty] została zmieniona na [Atrybuty/JPK]. Dodano na tej zakładce tabelę z kodami towarowymi i procedurami wymaganymi w deklaracji JPK_V7.

Przenoszą się tu automatycznie kody i procedury przypisane do kontrahenta lub pozycji cennikowych.

Jeśli towary dodane na dokument, mają taki sam kod, w tabeli JPK_V7 jest on wyświetlany tylko raz.

Dokumenty w Rejestrze VAT

Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT dodano nową zakładkę [JPK] z nową sekcję Kody JPK_V7.