MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

W listopadzie bieżącego roku zostaje wprowadzony obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), dla niektórych grup towarów i usług. Split payment zastąpi tym samym mechanizm odwróconego obciążenia.

CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORCY?

ƒ Likwidację rozliczeń na zasadzie odwrotnego obciążenia – transakcje te od 1 listopada 2019 r. rozliczane są według zasad ogólnych (znika przepis dotyczący odwrotnego obciążenia, usunięte zostaną Załączniki nr 11 i 14 oraz obowiązek składania deklaracji VAT-27).

ƒ Usługodawca bądź dostawca świadczący usługę lub sprzedający towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, którego wartość wynikająca z transakcji przekracza 15.000 zł (lub ich równowartość) muszą posiadać tzw. rachunek VAT, czyli specjalny rachunek bankowy, na który po podziale płatności wpływają kwoty podatku VAT.

ƒ Faktury wystawiane przez sprzedawcę/usługodawcę, których przedmiotem jest świadczenie objęte obligatoryjnym MPP muszą zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

ƒ Konieczność każdorazowej weryfikacji przedmiotu transakcji – zarówno sprzedawca jak i nabywca narażeni są na konsekwencje podatkowe (dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% VAT) oraz karnoskarbowe (grzywny z Kodeksu karnego skarbowego) w przypadku niezastosowania się do nowych regulacji.

ƒ Środki na owym rachunku należą do przedsiębiorcy, ale nie ma możliwości swobodnego dysponowania nimi.

ƒ Wprowadzona została możliwość dokonywania płatności zbiorczych w MPP (po spełnieniu pewnych warunków wskazanych w ustawie) oraz dokonywania płatności zaliczkowych.

ƒ Środki można rozdysponować regulując podatek VAT przy płatnościach za faktury kosztowe czy regulując zobowiązania z tytuły VAT do US, a także:

  • PIT,
  • CIT,
  • składki ZUS,
  • cło,
  • akcyzę,
  • na specjalny wniosek środki z rachunku VAT mogą zostać przeniesione na zwykły rachunek podatnika.

JAKIE GRUPY TOWARÓW I USŁUG OBEJMUJE?

Wszystkie grupy (jest ich 150) są wyszczególnione w Załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. Są to między innymi:

ƒ wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,

ƒ surowce wtórne,

ƒ odpady, złom,

ƒ paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,

ƒ roboty budowlane,

ƒ węgiel,

ƒ handel częściami do samochodów i motocykli.

REZULTATY ZMIANY

ƒ Obowiązkowy MPP ograniczy oszustwa w VAT już na poziomie samej transakcji, w szczególności w odniesieniu do transakcji zawieranych przez podmioty działające w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć w VAT. Gwarantuje transparentność rozliczeń.

ƒ Ogranicza ryzyko znikania podatników z nieodprowadzonym podatkiem (tzw. missing traders /znikające podmioty w łańcuchu transakcji).

ƒ Ze względu na przewidziane w przepisach sankcje, regulacje nakładają na podatników obowiązek dochowania wysokiej staranności zarówno w momencie wystawiania faktury, jak i w momencie realizacji płatności.

CO NA TO COMARCH ERP?

ƒ Żeby wykonać płatność za pomocą metody split payment w systemach Comarch ERP, wystarczy zaznaczyć na karcie danego kontrahenta parametr, który spowoduje, że wszystkie płatności związane z tym kontrahentem będą realizowane w ramach metody podzielonej płatności.

ƒ Przedsiębiorca może oznaczyć chęć wykorzystywania split payment na samym dokumencie.

ƒ System automatycznie może umieszczać informację o metodzie podzielonej płatności na dokumentach sprzedaży (taki obowiązek ustawodawca nakłada na sprzedawcę).

ƒ Przy wysyłaniu do banku płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, system sam rozdziela i oznacza płatność specjalnym znacznikiem. To sygnał dla systemu bankowego, że wartość podatku VAT musi być wyodrębniona oraz zaksięgowana na koncie VAT dostawcy.

ƒ Chociaż zmiana jest znacząca, w systemach Comarch ERP wykorzystywanie tej metody jest bezproblemowe.

NASZE SYSTEMY JUŻ SĄ GOTOWE NA ZMIANY!

źródło: Comarch