PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są częścią przyjętej w 2017 r. strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to system długoterminowego oszczędzania. Projekt ustawy zakłada etapowe wdrażanie ustawy. W lipcu 2019 objęła właścicieli największych firm (powyżej 250 pracowników). W styczniu 2020 ustawa zacznie obowiązywać przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 osób, a w połowie roku 2020 obejmie małe firmy.

CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORCY?

ƒ Konieczność wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK.

ƒ Program PPK obejmuje wszystkich zatrudnionych lecz pracownik może zdecydować iż nie chce brać udziału w tym programie (wtedy niezbędne jest złożenie do pracodawcy odpowiedniej deklaracji o rezygnacji).

ƒ Warto zapoznać się z sankcjami za uchybienie przepisom PPK. Przed karami z łatwością można się jednak zabezpieczyć – wystarczy dopilnować dokumentacji i comiesięcznych wpłat. Tu pomocny będzie system IT.

ƒ Pracodawca w ramach prowadzenia PPK jest zobowiązany do ewidencji m.in. chęci przystąpienia poszczególnych pracowników, kalkulacji składek pracownika i pracodawcy, przesłanie niezbędnych danych do instytucji finansowych czy przelewanie środków na konto instytucji finansowej.

SKĄD POCHODZĄ ŚRODKI NA PPK?

ƒ Pracownik

  • Wpłata podstawowa (od 0,5% – 2% miesięcznego wynagrodzenia)
  • Wpłata dodatkowa (do 2% miesięcznego wynagrodzenia, według uznania pracownika)

ƒ Firma

  • Wpłata podstawowa (1,5%)
  • Wplata dodatkowa (2,5%)

ƒ Państwo

  • Wpłata powitalna – 250 zł.
  • Dopłata roczna – 240 zł.

Co na to Comarch ERP?

Comarch stworzył dla aplikacje Comarch PPK dedykowaną obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Comarch PPK posiada możliwość natywnej współpracy z modułami kadrowo-płacowymi systemów Comarch ERP. Aplikacja może działać również samodzielnie, niezależnie od posiadanego systemu ERP.

CO POTRAFI COMARCH PPK?

ƒ Ewidencjonowanie listy oraz danych uczestników programu PPK.

ƒ Ewidencjonowanie wstąpień i przystąpień pracowników do PPK.

ƒ Comiesięczne naliczanie i ewidencjonowanie składek.

ƒ Przesyłanie składek do danej instytucji finansowej.

ƒ Generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych.

ƒ Generowanie plików zgłoszeniowych i wyrejestrowujących.

Aplikacja Comarch PPK umożliwia pełną współpracę z trzema instytucjami finansowymi: AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI oraz TFI ALLIANZ Polska. Ta współpraca umożliwia bezplikową wymianę danych pomiędzy aplikacją Comarch PPK, a środowiskiem informatycznym TFI. To rozwiązanie, pozwoli pracodawcom na wygodniejszą, szybszą oraz bezpieczniejszą komunikację z tymi instytucjami finansowymi.

źródło: Comarch