NOWA WERSJA – Comarch PPK 2019.5.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.5.1.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.5.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

  • W wersji współpracującej z Comarch ERP HR dla osób powyżej 55 roku życia oraz osób nie podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno – rentowym wprowadzono nowy status „Niepodlegający”,
  • Na liście pracowników dodano filtr Uczestnicy bez numeru identyfikacyjnego,
  • Dodano parametr dotyczący opcjonalnego załączania numeru dokumentu tożsamości uczestnika PPK dla osób posiadających numer PESEL.

Przypominamy także, że aplikacja Comarch PPK umożliwia w pełni onlinową wymianę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Program pozwala m.in. zawrzeć online umowę o zarządzanie PPK, przesyłać informacje związane z uczestnictwem, rezygnacją pracowników z PPK, składkami na PPK oraz transakcjami wypłaty i zwrotu środków z PPK.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi.

Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania aplikacji do najnowszej wersji