Co w dotacjach piszczy? – Programy regionalne 2014-2020

Nowa perspektywa finansowania UE 2014-2020 nabiera rozpędu. Zakończone zostały już negocjacje
wszystkich programów krajowych i regionalnych, więc firmy będą mogły zacząć ubiegać się o unijne
środki. Pozyskanie funduszy z nowej perspektywy unijnej na kolejne lata ma być łatwiejsze, ale firmy
będą musiały wykazać się skutecznością w realizacji założeń projektów.