PIT za 2014 rok – pozostało 3 dni !!!

Termin złożenia zeznania o dochodach lub stracie za ubiegły rok upływa o północy 30 kwietnia 2015 r. Rozliczenie można przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej. Spóźnialscy narażą się na grzywnę.

Zeznanie podatkowe można przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej. Wypełniony formularz papierowy można zdać w urzędzie skarbowym lub nadać w placówce Poczty Polskiej SA. Opcja dla przebywających za granica to złożenie zeznania podatkowego w polskim konsulacie. Osoby preferujące internetowy kontakt z fiskusem mogą przekazać rozliczenie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje – z Portalu Podatkowego lub przy użyciu dostępnych na rynku programów komercyjnych. Osoby, które nie złożą rozliczenia w terminie mogą dostać mandat karny opiewający na  kwotę od 175 zł do 3500 zł. Obowiązki wobec fiskusa nie zawsze kończą się na przekazaniu zeznania podatkowego. Osoby, którym w rozliczeniu wychodzi podatek do zapłaty, muszą go uregulować. Termin płatności również upływa 30 kwietnia 2015 r. Podatek regulowany gotówką uważa się za zapłacony w dniu uiszczenia odpowiedniej kwoty w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, SKOKU-u, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej. Przy rozliczeniach bezgotówkowych terminem zapłaty jest dzień obciążenia konta podatnika na podstawie polecenia przelewu. Podatnik, który nie uregulował podatku na czas, musi liczyć się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi – odsetkami za zwłokę, a jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, także kosztami związanymi z jego prowadzeniem.

Dodaj komentarz