Planowane wersje Comarch ERP XL na rok 2020

W roku 2020 wersje Comarch ERP XL będą pojawiać się wg kalendarza:

2020.0

druga połowa stycznia 2020

2020.0

PostgreSQL BETA: pierwsza połowa lutego 2020

2019.3.3

początek marca 2020. Zmiany w przepisach:
JPK_V7 pierwszy etap (nowa klasyfikacja GTU)
CIT-8(28) z załącznikami (CIT-8/O(15) ,CIT-D(7))
CIT-10Z(5)
IFT-2/IFT-2R(9)
nowa matryca stawek VAT
zmiany w GUS za rok 2020 (DG-1 oraz załącznik do DG-1, F01/I01)

2020.1

pierwsza połowa kwietnia 2020. Zmiany w przepisach:
JPK_V7 pierwszy etap (nowa klasyfikacja GTU)
zmiany w GUS za rok 2020 (DG-1 oraz załącznik do DG-1, F01/I01)

2019.3.4

druga połowa maja 2020. Zmiany w przepisach:
JPK_V7 drugi etap (nowe struktury)

2020.1.1

19.05.2020. Integracja z kolejnym bankiem (generowanie plików ze zleceniami przelewów w formatach zdefiniowanych przez bank)

2020.2

30.06.2020. Pełna integracja z kolejnym bankiem przez Webservice
Zmiany w przepisach:
JPK_V7 drugi etap (nowe struktury)

2020.2

PostgreSQL: 31.07.2020

2021.0

grudzień 2020

Do połowy lipca planowane jest również udostępnienie zmian funkcjonalnych (dedykowane pliki) dla wersji Comarch ERP XL 2020.1 oraz Comarch ERP XL 2020.1.1 zawierających modyfikacje w deklaracji JPK:
JPK_V7 drugi etap (nowe struktury).

Zachęcamy do stałego śledzenia wątku, w którym również będą publikowane ewentualne korekty dat i wersji np. w związku ze zmianami w przepisach.