NOWA WERSJA USŁUGI – COMARCH TNA 3.0

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji usługi Comarch TNA 3.0.

Nowa odsłona to przede wszystkim możliwość układania precyzyjnego i bezkonfliktowego grafiku pracy dla wybranego okresu oraz centrum.
Dla użytkowników o uprawnieniach Kierownik oraz Zastępca kierownika została dodana nowa zakładka „Grafik pracy” w obszarze Zarządzania Kadrą w menu bocznym. Z tego poziomu wymienieni użytkownicy mają możliwość definiowania grafiku pracy dla podległych sobie pracowników, zgodnie z ich etatem oraz planowanymi nieobecnościami.

Stworzony grafik jest weryfikowany i walidowany zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Po walidacji, w przypadku wystąpienia konfliktów, pojawia się znacznik informujący o ich wystąpieniu oraz szczegółami czego dotyczą.

Aplikacja umożliwia skopiowanie grafiku ustawionego dla wybranego dnia na pozostałe dni w celu przyspieszenia tworzenia grafiku.

Po opublikowaniu grafiku pracy, pracownik jest informowany o publikowanych zmianach mailowo, a w widoku „Czas pracy” tego pracownika pojawiają się informacje o godzinach i czasie pracy zgodnie z przypisanym do pracownika i danego dnia grafikiem pracy.

Do usługi wprowadzona została również możliwość definiowania wymiaru etatu dla pracownika. W sekcjach „Nowy Pracownik” oraz „Edycja Pracownika” dodany został parametr Etat, gdzie można określić wymiar etatu pracownika, normę dobową do urlopu dla pełnego wymiaru etatu oraz datę rozpoczęcia okresu rozliczeniowego pracownika.