COMARCH PPK – INTEGRACJA Z ALLIANZ

Szanowni Państwo!

Trwa pierwszy etap wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce. Kolejny dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku. Warto się zatem przygotować do tego nowego obowiązku, który może być jednak przyjęty bardzo łagodnie w firmie przy pomocy odpowiedniego narzędzia informatycznego jakim jest Comarch PPK. Narzędzie to z jednej strony może być zintegrowane z systemami ERP, a z drugiej strony może współpracować z instytucjami finansowymi, które postanowiły połączyć się z Comarch PPK. Tego typu rozwiązania maksymalnie uproszczą pracę związaną z obsługą PPK.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. jest jedną z instytucji finansowych do których przesyłanie informacji związanych z ewidencją PPK w firmie z aplikacji Comarch PPK będzie znacznie ułatwione. Współpraca ta obejmuje możliwość przekazywania informacji pomiędzy aplikacją Comarch PPK, a instytucją finansową za pośrednictwem bezplikowej wymiany danych (przesyłanie informacji do TFI Allianz Polska S.A. o zarejestrowanych pracownikach, deklaracjach, składkach itp. może być przekazywane online).

Ważną zaletą bezplikowej wymiany danych jest również bezpieczeństwo – użytkownik nie ingeruje w wysyłane informacje – wysyłanie danych dzieje się w tle, gdzie aplikacja sama przekazuje informacje do wybranej instytucji finansowej.

W obecnej wersji aplikacji w ramach komunikacji z TFI Allianz Polska S.A. istnieje możliwość zawarcia online umowy o zarządzanie PPK.

PRZED NAMI BUDOWA KOLEJNYCH ELEMENTÓW INTEGRACJI, KTÓRE WKRÓTCE OBEJMĄ M.IN.:

  • Rejestrację oraz nadanie numeru uczestnikom PPK

Po odnotowaniu faktu przystąpienia danego pracownika do PPK i zaewidencjonowaniu tego w aplikacji, informacja ta może zostać wysłana do środowiska informatycznego TFI. Następnie aplikacja automatycznie pobierze numer identyfikacyjny uczestnika PPK, który został mu nadany w instytucji finansowej.

  • Wysyłanie deklaracji uczestników PPK

Za pomocą aplikacji takie deklaracje jak: rezygnacja, wznowienie uczestnictwa, obniżenie składki podstawowej pracownika lub zmiany składki dodatkowej będą wysyłane online do Allianz.

  • Wysyłanie danych o składkach i ich korektach

Pracodawca co miesiąc jest zobowiązany do wysyłania informacji o pobranych składkach. Dane te będą wysyłane do Allianz z Comarch PPK bez konieczności wchodzenia na stronę internetową instytucji finansowej. Ewentualne korekty składki mogą być również wysyłane online.

  • Przekazanie zmienionych danych uczestnika PPK

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych uczestnika PPK, bądź danych do kontaktu, osoba odpowiedzialna za PPK w firmie będzie mogła wysłać informację o tym fakcie z poziomu aplikacji.

  • Przesłanie informacji o wypłatach, zwrotach, zakończeniu zatrudnienia

Informacje dotyczące wypłaty środków przez uczestnika PPK, zwrotu środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłaty transferowej, zwrotu będą przesyłane z Allianz za pomocą usługi sieciowej.