Comarch Gamatronic

2023.5.1 Comarch HRM Nowa wersja

Comarch HRM Nowa wersja 2023.5.1 już dostępna

2023.5.1 Comarch HRM Nowa wersja już dostępna. Przepisy się zmieniają, a Ty jesteś na bieżąco dzięki aktualizacji programu!

Zmiany w nowej wersji Comarch HRM:

  • Wprowadziliśmy możliwość wskazywania zastępcy na czas nieobecności pracownika.
  • Umożliwiliśmy kierownikowi nadanie zastępcy dodatkowych uprawnień na okres pełnienia zastępstwa.
  • Dodaliśmy możliwość planowania nowych rodzajów nieobecności: 1) Urlop opiekuńczy kp. 173(1), 2) Zwolnienie (siła wyższa)/godz. i Zwolnienie (siła wyższa)/dni.
  • Umożliwiliśmy potwierdzenie rozpoczęcia pracy danego dnia przez Użytkownika oraz weryfikację potwierdzeń obecności z poziomu listy pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji 2023.5.1 Comarch HRM:

Kluczowe nowości wraz z dodatkowym opisem zostały przedstawione w prezentacji przygotowanej przez producenta:

Producent przygotował filmy instruktażowe. Prezentują one szczegółowo wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu.