Comarch ERP Optima

2023.5.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja

2023.5.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja już dostępna.

70 nowych możliwości i ulepszeń to nowa odsłona programu.

Co najważniejszego się zmieniło?  Dodano możliwość importowania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Udostępniono funkcjonalność rabatów terminowych. Opcja drukowania kodu QR pozwalającego na szybkie opłacenie faktury skanując go w aplikacji bankowej przyspieszy przygotowanie przelewów. Możliwość utworzenia korekty do wypłaty wcześniej już skorygowanej w module płacowym umożliwi poprawność rozliczeń. Usługa Comarch Shipping umożliwi wysyłanie przesyłek kurierskich m.in. DPD, DHL, GLS, UPS, InPost, Poczta Polska.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Umożliwiony import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu.
 • Umożliwione wykazanie w pliku JPK_V7 sprzedaży i nabycia energii i gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 20 kwietnia 2023r. umożliwiono zgłaszanie do systemu SENT przewozu produktów rolnych.
 • W przypadku nieprzepracowania roku przez pracownika, wprowadzono zmiany w uwzględnianiu dodatków okresowych w podstawie zasiłku chorobowego.
 • Umożliwiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego/zwolnionego w trakcie miesiąca według normy wynikającej z art. 130 k.p.
 • W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika, wprowadzono automatyczną kontrolę okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy.

Automatyczne aktualizacje w kwietniu i maju wprowadzały zmiany związane z przepisami:

 • Zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujące od 26 kwietnia 2023r.
 • Dostosowano deklaracje ZUS DRA ZUS RCA do nowych wzorów obowiązujących od 1 maja 2023r.
 • Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 23 maja 2023r.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono wysyłanie przesyłek kurierskich m.in. DPD, DHL, GLS, UPS, InPost, Poczta Polska przez usługę Comarch Shipping.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia rabatów terminowych.
 • Na wydruku faktur sprzedaży umożliwiono drukowanie kodu QR pozwalającego na szybkie opłacenie faktury skanując go w aplikacji bankowej.
 • Rozszerzono integrację z wszystko.pl o automatyczne pobieranie zamówień i wysyłanie zmian na ofertach. Wprowadzono nowy edytor oferty.
 • Usprawniono proces wskazywania dostaw na dokumentach.
 • Wprowadzono funkcjonalność kontroli duplikacji zapisów księgowych w księdze podatkowej oraz ewidencji ryczałtowej. 
 • Dodano możliwość pojedynczego oraz seryjnego rozliczania dokumentów z listy w Rejestrze VAT oraz ewidencji ryczałtowej. 
 • Umożliwiono dodanie załączników do formularza samochodu.
 • Umożliwiono wykorzystanie makr w szablonie e-mail na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej. 
 • Uproszczono proces wielokrotnego korygowania wypłat
 • Umożliwiono naliczenie nadgodzin za poprzedni miesiąc, jeśli były one już częściowo rozliczone.

Funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • Analizach BI rozwinięto raporty z obszaru Kadr i Płac.
 • W pozostałych obszarach dodano m.in.: raport opakowań, atrybuty zasobów na raportach sprzedaży, zakupów i zasobów magazynowych.
 • Umożliwiono analizę kilku okresów obrachunkowych na jednym raporcie.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji 2023.5.1 Comarch ERP Optima:

Kluczowe nowości wraz z dodatkowym opisem zostały przedstawione w prezentacji przygotowanej przez producenta:

Producent przygotował filmy instruktażowe. Prezentują one szczegółowo wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu.