ZUS nie taki straszny cz. 1

ZUS nie taki straszny jak się wydaje. Od pewnego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje ukazujący się raz w miesiącu magazyn informacyjny. W magazynie odnajdą Państwo szereg informacji związanych z aktualnościami, terminami i składkami, rozliczeniami z ZUS, wyjaśnieniami poszczególnych kwestii prawnych czy tez poradami dla nowych przedsiębiorców.

2000px-ZUS_logo.svg

W poprzednich numerach można było poczytać m.in. o:

Programie dofinansowań przedsiębiorstw z ZUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Program adresowany jest do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. W programie można uzyskać do 500 000 zł na takie działania jak:

 • „Projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp. „W tym przypadku dzięki dofinansowaniu będą mogli Państwo m.in.
 • przeprowadzić analizę i ocenę bezpieczeństwa maszyn i instalacji,
 • wykonać pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w miejscy pracy,
 • czy też przeprowadzić identyfikację zagrożeń występujących w miejscu pracy.
 • „Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).” W ramach tego typu dofinasowania będą mogli Państwo zakupić i zainstalować m.in.:
 • wszelkiego rodzaju osłony dla stref niebezpiecznych maszyn,
 • elementy systemów bezpiecznego sterowania
 • kabiny i obudowy chroniące np. przed promieniowaniem optycznym, hałasem, polami elektromagnetycznymi
 • urządzenia i elementy wentylacji
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 • urządzenia służące do ograniczenia obciążenia układu ruchu przy wykonywaniu prac ręcznych związanych z transportem ciężkich materiałów

Dofinansowanie obejmuje także zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników

Oczywiście ZUS przewidział także możliwość połączenia obu projektów i uzyskania dofinansowania. Dzięki temu najpierw mogą Państwo przeprowadzić wszelkie analizy i oceny, zidentyfikować istniejące zagrożenia, a następnie podnieść bezpieczeństwo pracy poprzez zakup odpowiednich środków ochrony.

Przeczytaj cały artykuł.

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

ZUS organizuje dla przedsiębiorców i osób planujących założenie firmy bezpłatne szkolenia odbywające się na terenie całego kraju. Podczas spotkań tematycznych poruszane są takie kwestie jak:

 • Obsługa PUE (Platforma Usług Elektronicznych), programu Płatnik i aplikacji ePłatnik
 • Wypełnianie i korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych
 • BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (także dla rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy)
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Prawa i obowiązki wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym
 • Zasady obowiązujące w przypadku zbiegu różnych tytułów ubezpieczenia

Zobacz kalendarium spotkań.

ZUS 24/7 – to jednak możliwe

Od pewnego czasu w wybranych lokalizacjach działają tzw. Zusomaty, dzięki którym mogą Państwo załatwić niektóre sprawy niezależnie od godzin otwarcia placówki. W Zusomatach można:

 • Złożyć w formie papierowej dokumenty, w tym dokumenty ubezpieczeniowe
 • Uzyskać bezpłatny dostęp do platformy PUE
 • Uzyskać bezpłatne połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej

Zobacz lokalizację Zusomatów.

Przeczytaj cały artykuł.

Outsourcing pracowniczy – jak nie popełnić błędu

Wiele z firm szuka oszczędności, dlatego też od pewnego czasu wzrasta ilość przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu pracowniczego. Niestety wiele ofert firm oferujących takie usługi nie spełnia wymogów prawnych, a zawarcie umowy może w późniejszym czasie doprowadzić do problemów finansowych pracodawcy jak i pracowników.

Niestety często zdarza się, że nieuczciwe firmy outsourcingowe przejmują tylko obsługę dokumentacji pracowniczej i płacowej tak jak w przypadku obsługi przez biuro rachunkowe. „Dla przejmowanych pracowników nic się nie zmienia w zakresie dotychczas świadczonej pracy: to samo miejsce pracy, zakład pracy, osoby sprawujące nadzór, warunki zatrudnienia. Firmy outsourcingowe nie przejmują jednocześnie składników majątkowych oraz osobowych poprzedniego przedsiębiorstwa i świadczą jedynie usługi dotyczące obsługi pracowników jako firma zewnętrzna – nie stają się pracodawcami. Oznacza to, że płatnikiem składek nadal pozostaje poprzedni pracodawca.” Tym samym firmy te nie odprowadzają składek na ubezpieczenia zdrowotne pracowników. W tej sytuacji obecny pracodawca jest odpowiedzialny za odprowadzanie składek i w przypadku kontroli z ZUS będzie musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Warto pamiętać, że w ramach outsourcingu zawierana jest umowa na mocy art. 23 Kodeksu Pracy, wg. Którego aby doszło do przejęcia pracowników muszą zostać spełnione wszystkie warunki:

 • „musi nastąpić zmiana pracodawcy i wejście nabywcy w rolę nowego pracodawcy,”
 • „płatnikiem składek oraz wynagrodzenia dla pracowników musi zostać podmiot, który przejął pracowników,”
 • „podmiot, który przejął pracowników, musi wstąpić w prawa i obowiązki podmiotu przekazującego, będącego do tej pory stroną w stosunkach pracy z pracownikiem”

„Dla pracowników oznacza to zmianę pracodawcy z dotychczasowego na innego – firmę outsourcingową, która staje się tym samym ich jedynym pracodawcą.”

Przeczytaj cały artykuł.

ZACHĘCAMY DO POBRANIA AKTUALNEGO NUMERU ORAZ DO PRZEJRZENIA ARCHIWALNYCH NUMERÓW.

Wpis opracowany na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie ZUS.