Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

W dniu wczorajszym (06.09.2021) został ogłoszony konkurs  w ramach nowego działania 6.2 w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Celem działania

Jest zapewnienie wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie może liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł., w tym:

  1. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – (min 60 tys. PLN)
  2. na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa – (max 150 tys. PLN)
  3. na zakup usług doradczych dotyczących wdrożenia w/w oprogramowania

Oprogramowanie musi zmienić procesy w firmie (w zakresie produkcji/świadczenia usług, zarządzania, kontaktów z klientami/dostawcami) i musi mieć znaczenie w tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi.

Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19, tzn. projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Wnioski można zgłaszać w terminie: 20 września – 20 października 2021

Poziom dofinansowania: do 85% (w ramach pomocy de minimis)