Śledzenie zasobów – Comarch Asset Tracking

Nowoczesne instytucje wymagają wysokiej jakości konserwacji, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt i szacowanie dostępnych zasobów. Personel jest często zaangażowany w poszukiwanie aktywów wokół obiektu, co jest czasochłonne i generuje dodatkowe koszty. Śledzenie zasobów umożliwia identyfikację sprzętu i urządzeń w czasie rzeczywistym, jednocześnie rozwiązując problemy personelu. Rozwiązanie jest dostępne w dwóch komplementarnych systemach: z Comarch Beacon i Comarch RFID. Każdy znajdzie zastosowanie w różnych sektorach i instytucjach, przyczyniając się do redukcji kosztów, poprawy wydajności i optymalizacji procesów.

Przykłady użycia

Szpitale

Comarch Asset Tracking umożliwia pracownikom w czasie rzeczywistym i lokalizację pacjentów. Rozwiązanie zapewnia nieprzerwane dane na temat aktualnego stanu pacjenta i wysyła ostrzeżenie, jeśli omdla lub spada. Krewni odwiedzający pacjentów mogą korzystać ze swoich urządzeń, aby nawigować do łóżka, zamiast pytać personel o wskazówki. System śledzenia reorganizuje zarządzanie aktywami i dostarcza danych wskazujących na deficyty w zakresie popytu na aktywa, daty wygaśnięcia leków oraz lokalizacji drogich zasobów lub leków. Zastosowanie śledzenia zasobów do systemu instrumentów chirurgicznych zapewnia kompletność każdego zestawu instrumentów i ważne daty sterylizacji.

Magazyn / logistyka

Comarch Asset Tracking ma szeroki zakres zastosowań w magazynach i sieciach logistycznych. Jak tylko pojazd przekroczy wejście do magazynu, transportowany ładunek zostaje zidentyfikowany i umieszczony na prawej platformie. Ta sama procedura uznawania dotyczy zasobów ludzkich i wywarów. Wózki widłowe poruszające się po obiekcie są oznaczone i kierowane w celu zapewnienia, że ​​każdy z nich wyznacza wyznaczone trasy i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nawigacja wewnętrzna dostarcza danych o aktualnych stanach magazynowych i lokalizacji zapasów, aby skrócić proces wyszukiwania i upewnić się, że zasoby są umieszczone w docelowym sektorze.

Produkcja

Comarch Asset Tracking zwiększa kontrolę nad procesem produkcyjnym i zmniejsza obciążenie pracą dzięki automatycznej i niezawodnej identyfikacji obiektów we wszystkich fazach produkcji. Linia produkcyjna wymaga złożonego monitorowania w celu wykrycia potencjalnych błędów i zapewnienia, że ​​cały proces jest zakończony zgodnie z wymaganiami jakości. Pracownicy są nieodłączną częścią systemu produkcyjnego, a ci, którzy są przypisani do konkretnych narzędzi, są monitorowani, aby zapobiec wszelkiej utracie lub niepożądanej wymiany narzędzi między nimi.

Archiwa / biblioteki

Aktywa, takie jak dokumenty, papiery i książki, wymagają odpowiedniej organizacji i oznakowania. Comarch Asset Tracking zbiera rzeczywiste dane o posiadanych zasobach i organizuje przepływ książek lub dokumentów. Ta informacja pozwala na skatalogowanie plików i zapobiega ich kradzieży lub zagubieniu. Wdrożenie śledzenia zasobów w bibliotekach znacząco poprawia proces wypożyczania / zwrotu, aby skrócić czas oczekiwania, minimalizując potrzebę interakcji z ludźmi dzięki stanowiskom samoobsługowym monitorowanym przez system śledzenia.

Dodaj komentarz