POCZĄTEK ROKU – NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA CD.

Handel

Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe

Jak wydrukować oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego wraz z nr dokumentu tożsamości nabywcy oraz przyczyną zwolnienia?

Jak uzyskać informację na temat stanu magazynu na wskazany dzień?

Aby zarządzać magazynem musisz mieć szybki dostęp do informacji na temat stanu magazynu, obrotu towarami czy ilości towarów zalegających. Poniżej krótki opis podstawowych raportów na temat stanu magazynu.

  1. Wszystkie wydruki dostępne są po wejści na listę Zasobów (Handel/ Zasoby) po kliknięciu ikony .
  2. W zależności jaką informację potrzebujesz uzyskać wybierz jeden z raportów:
  • Spis z natury przedstawia stan magazynu na dany dzień. Raport dotyczy tylko towarów.
  • Bilans handlowy towarów informuje o ilości/wartości przychodów i rozchodów towaru w danym okresie czasu.
  • Towary zalegające (GenRap)/Wzór standard zawiera informacje o towarach, które zalegają na magazynie określoną ilość dni (raport jest dostępny dla baz, gdzie naliczanie kosztu własnego sprzedaży odbywa się wg metody FIFO lub LIFO). 

Jak wprowadzić początkowy stan magazynu?

Jeśli rozpoczynasz pracę z magazynem pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie Bilansu otwarcia. Na dokumencie wprowadzasz towary wraz z ilościami i wartościami. A więc jeśli chcesz wprowadzić Bilans otwarcia wykonaj następujące kroki:

  1. Bilans dodasz wybierając z menu Handel/ Inne(Magazyn)/ Bilans Otwarcia. Dokument dodajesz oczywiście ikoną .
  2. Na formularzu Bilansu otwarcia musisz określić magazyn. Jeśli prowadzisz kilka magazynów to na każdy magazyn tworzysz oddzielny bilans.
  3. Jak już wiesz na Bilans towary wraz z ilościami i wartościami. Możesz to zrobić albo za pomocą ikony  albo zaimportować pozycję z pliku tekstowego ikoną . Więcej informacji na temat importu pozycji z pliku znajdziesz tutaj.
  4. Pamiętaj, że na Bilans otwarcia możesz wprowadzić tylko te pozycje z którymi nie ma żadnych transakcji na danym magazynie!!!

Jak zdefiniować schemat numeracji dokumentów?

Jak wystawić fakturę sprzedaży? 

Jak przeprowadzić inwentaryzację w programie? 

Jak przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarów?