Optima 2016.2.1. – Nowa wersja

Comarch ERP Optima 2016.2.1. to przede wszystkim kontynuacja dostosowania programu do zmian prawnych w 2016 roku, ale także 51 nowości i ulepszeń.

Optima Comarch

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima 2016.2.1. związane ze zmianami w przepisach:

1. Umożliwiono naliczenie deklaracji VAT na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2016 roku: VAT-7(16), VAT-7D(7), VAT-7K(10), VAT-9M(5).

2. Wprowadzono nowy wzór deklaracji AKC-WW, opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r.

3. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:
– PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
– PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
– PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
– PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
– CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5),
– PIT-11(23), PIT-40(22) – obie z załącznikiem PIT-R(18), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13),
– PIT-4R(6), PIT-8AR(6).

4. Dostosowano program do zmieniających się przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1197), dotyczących uchylenia obowiązku pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki, pozostawiając możliwość ponownej korekty w przypadku uregulowania skorygowanych wcześniej zobowiązań.

5. W związku ze zmianą przepisów obowiązującą od stycznia 2016 roku, wprowadzono automatyczne naliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

6. Dostosowano treść wydruku umowy o pracę do nowego wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.11.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2015, poz.2005).

Nowości w Comarch ERP Optima 2016.2.1. zasługujące na szczególną uwagę:

1. Umożliwiono import e-zwolnień pracowników z pliku wygenerowanego na profilu pracodawcy w PUE.

2. Wprowadzono walidację danych identyfikacyjnych pracowników podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

3. Wprowadzono funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania do Comarch ERP Optima zapisów kasowych utworzonych w Comarch ERP Optima Detal.

4. Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż dodając:
– automatyczne generowanie dokumentów WZ podczas wczytywania dokumentów sprzedażowych wystawionych na urządzeniu mobilnym
– funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania zapisów kasowych (rozliczeń dokumentów) wystawionych na urządzeniu mobilnym
– możliwość wysyłania na urządzenie cen wybranych w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (funkcjonalność dostępna będzie we współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2016.4).

Wszystkich szerzej zainteresowanych tematem zachęcamy do POBRANIA ULOTKI lub KONTAKTU z naszymi oddziałami

Dodaj komentarz