Optima 2016.1.1., a zmiany w 2016 roku

Właśnie ukazała się nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.1.1. – wprowadza ona wiele nowości i zmian, w szczególności powiązanych z zmianami w prawie podatkowym w 2016 roku.

Optima 2016.1.1.

Nowa to 26 zmian i ulepszeń, które sprawią że praca w programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza. Zmiany te powiązane są z zmianami w prawie podatkowych w 2016 roku.

Ogólne
 • wyłączono konieczność uzupełniania załącznika ORD-ZU na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016 r.
 • zmiany optymalizacyjne
Handel
 • umożliwiono eksport towarów z pliku arkusza inwentaryzacyjnego oraz arkusza inwentaryzacyjnego pomocniczego do pliku
 • dostosowano deklarację AKC-WW do systemu www.puesc.gov.pl
Księgowość
 • udostępniono nowe deklaracje: PIT-28(19) z załącznikami, PIT-36(22) z załącznikami, PIT-36L(11) z załącznikami, PIT-37(22) z załącznikami, CIT-8(23) z załącznikami
 • umożliwiono eksport do Comarch ERP Pulpit Menadżera deklaracji: PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-36L(11), CIT-8(23)
 • dodano możliwość prowadzenia ewidencji produktów rolnych w stawce 2% w Ewidencji Ryczałtowej
 • zaktualizowano zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych
 • wprowadzono możliwość importu rozbudowanej listy Klasyfikacji Środków Trwałych
Płace i Kadry
 • zaktualizowano wskaźniki wynagrodzeń i waloryzację
 • wprowadzono nowe wzory formularzy podatkowych oraz wydruków deklaracji podatkowych: PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-R(18), IFT-1/1R(13), PIT-8C(8), PIT-4R(6), PIT-8AR(6)
 • umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji: PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-8C(8), PIT-4R(6), PIT-8AR(6) do Comarch ERP Pulpit Menadżera
 • wprowadzono walidację deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/1R podczas seryjnej wysyłki do systemu e-Deklaracje. Podczas walidacji sprawdzane są wszystkie wymagane pola, przy braku ich uzupełnienia użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

Zachęcamy do przejścia na nową wersję, w tym celu prosimy o kontakt z jednym z naszych oddziałów.

Pobierz ulotkę z pełna listą zmian i nowości.