NOWOŚCI WMS 2019

Co w tym roku

 • Obsługa algorytmów zarządzania magazynem opartą o analizy ABC/XZY,
 • Komunikaty głosowe,
 • Obsługa zbiorówek – przygotowanie kliku zamówień jednocześnie,
 • Rozwój obsługi jednostek logicznych (widok „paletowy”, seryjna realizacja jednostek logicznych),
 • Help online

Plany na rok 2019

 • Rezerwacja online między Altum / XL, a WMS,
 • Wsparcie procesów kontroli jakości, 
 • Integracja z kolejnymi kursami
 • Autoweryfikacja 
  • przy wydaniu zliczenia pozostałej ilości na położeniu,jeśli spadło ona poniżej zadanej wartości, w razie niezgodności zlecenia inwentaryzacji