Nowości w obszarze finansowo-księgowym – Comarch ERP XL

E-sprawozdania finansowe

 • Predefiniowane formaty MF 
  Sprawozdania spółek normalnych, małych, mikro, skonsolidowane.
 • Zintegrowane z Comarch ERP 
  Otwierane jako oddzielne okno w ERP. Oparte o uprawnienie użytkowników. Możliwość uzupełnienia bilansu, RZiS z zestawień księgowych
 • Zarządzenie sprawozdaniami
  Historyczność sprawozdań i obsługa statusów (w buforze, zatwierdzone, podpisane, złożone). Zarządzanie podpisami elektronicznymi.
 • Ergonomia
  Przejrzysty podział na sekcje sprawozdania i dynamiczne ukrywanie zbędnych sekcji i kontrolek. Nowoczesny interfejs graficzny.
 • Wydruki
  Możliwość wydrukowania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.
 • Eksport
  Eksport do pliku XML lub wysyłka na bramkę MF poprzez WebAPI oraz pobranie UPO.

RODO – anonimizacja danych księgowych

 • Anonimizacja danych księgowych jako funkcja specjalna w module Administrator,
 • Anonimizacja danych kontrahenta na koncie, opisie predekretu dekretu, wymiaru analitycznego,
 • Anonimizacja  wszystkich ww. danych w bazie powiązanych z kontrahentem po anonimizacji.

Sprawdzanie statusu kontrahenta

 • Zbiorcze sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT,
 • Zapisywanie identyfikatora zapytania o status w VIES.

Metoda kasowa po stronie zakupu

 • Rozliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych z:
  • Rolnikami Ryczałtowymi,
  • Pozostałymi kontrahentami,
 • Nowy parametr „Metoda kasowa” na karcie kontrahenta oraz na dokumencie, na zakładce VAT,
 • Generacja rekordów wtórnych VAT na podstawie rozliczenia,
 • Nowa tabela TraSVAT.

Prolongaty

 • Obsługa prolongat po stronie sprzedaży,
 • Prolongowanie terminu płatności, rozłożenie płatności na kilka rat,
 • Naliczanie odsetek celem rekompensaty kosztów kredytowania,
 • VAT-ZD– ujęcie wg terminu  prolongowane

Wielofirmowość

 • nowy typ węzła „Firma”,
 • struktura wielopoziomowa,
 • zmiana logiki dziedziczenia obiektów (w pierwszym kroku obiektów księgowych),
 • możliwość definiowania obiektów księgowych per węzeł typu firma,
 • Oddzielne księgi rachunkowe dla węzła typu firma, 
 • Właściciel na obiektach księgowych. W związku tym, m.in. możliwość w ramach danej firmy:
  • księgowania dokumentów,wyliczenie obrotów i saldwyliczenia zestawień księgowychprowadzenia odrębnych ksiąg inwentarzowych
   itd.
 • Zmiana logiki dziedziczenia pozostałych obiektów (m. in. logistycznych)
 • Narzędzia do kopiowania obiektów pomiędzy węzłami typu firma (np. dzienników, planu kont, itp.)
 • Możliwość wglądu do zapisów księgowych, obrotów i sald, rozliczeń, itp. firmy wskazanej w filtrze, (bez konieczności przelogowywania się)
 • „Cechowanie transakcji wewnętrznych w ramach grupy kapitałowej
 • „Centralny plan kont” 
 • Rozliczenia podatkowe (deklaracje, informacje, JPK)  dla wskazanych firm
 • Obsługa synchronizacji (w tym z KiP)
 • Narzędzie do konsolidacji danych celem przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego