Nowa wersja e-Sprawozdań 2019.2.0

Nowe funkcjonalności Comarch e-Sprawozdania 2019.2 

• Statusy sprawozdania (bufor, zatwierdzone, podpisane, podpisane, złożone). 
• Paczki sprawozdawcze
Możliwość dołączania do sprawozdania finansowego dodatkowych dokumentów typu uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, czy opinia biegłego rewidenta.
  Dodanie podpisu do sprawozdania  
(Podpis kwalifikowany oraz Profil zaufania ePUAP)
• Wysyłka sprawozdania do KAS.
 Wzór sprawozdania dla NGO, czyli organizacji pozarządowych.

Do kolejnej wersji planowanej w kwietniu zostanie dodany:

• wzór dla sprawozdań skonsolidowanych 
cena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zbiór wskaźników finansowych wyliczonych na podstawie danych w sprawozdaniu.