Nowa wersja Comarch HRM 2019.1.1 (e-pracownik)

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch HRM 2019.1.1.
Nowa odsłona to przede wszystkim wprowadzenie anglojęzycznej wersji aplikacji.

POZOSTAŁE NOWOŚCI COMARCH HRM 2019.1.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

• Udostępnienie na formularzu pracownika kalendarz obejmujący jego plan pracy, nieobecności, delegacje oraz szkolenia.

• Wprowadzenie zmiany ergonomiczne oraz odświeżyliśmy interfejs formularza delegacji.

• Wprowadzono nowy, odświeżony wygląd menu kontekstowego aplikacji.

• Zmieniono sposób prezentacji filtrów w aplikacji i wprowadzono zapamiętywanie ustawień filtra dla każdego Użytkownika.

• Wprowadzono możliwość samodzielnego resetu hasła dla Użytkownika i Administratora.

• Dodano możliwość wyświetlania oceny końcowej pracownika według określonej skali ocen.

Zachęcamy do zaktualizowania aplikacji do najnowszej wersji Comarch HRM 2019.1.1.