Nowa wersja Comarch ERP XL 2018.2 już dostępna!

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2018.2. W najnowszej wersji programu wprowadzono 161 nowości.

Spośród nowości w wersji Comarch ERP XL 2018.2 w poszczególnych obszarach należy wymienić:

Funkcjonalności wspierające obowiązki wynikające z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO):

 • Ewidencję zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przez osoby fizyczne,
 • Udostępnianie informacji o danych osobowych,
 • Operacje anonimizacji kontrahentów oraz osób przypisanych do kontrahentów,
 • Dedykowane rejestry dla administratora danych osobowych: upoważnień, czynności oraz naruszeń przetwarzania danych osobowych.

 

Obsługę przelewów bankowych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment):

 • Wysłanie zlecenia przelewu do banku z podziałem kwoty podatku VAT,
 • Mechanizmy wspierające kontrolę płynności finansowej,
 • Wiązanie płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami między rachunkami.

 

Inne nowości związane z dostosowaniem do zmian w przepisach prawa:

 • Nowe deklaracje VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12),
 • Dostosowanie mechanizmu generowania podpisów cyfrowych w systemie do zmienionych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2018

 

Możliwość zbiorczej weryfikacji statusów podatników w Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Rozwój budżetów, w tym m.in.:

 • Graficzna prezentacja wartości budżetu,
 • Wyliczanie wartości wiersza budżetu na podstawie innych wierszy,
 • Ergonomia w tworzeniu planu budżetu: kopiowanie fragmentów budżetu, łączenie budżetów, import etapów z arkusza kalkulacyjnego,
 • Elastyczna praca z interfejsem na planie budżetu: definiowalne kolumny, automatyczne zwijanie wierszy, sumowanie wartości dla etapów.

 

Rozwój obszarów Produkcji i Kompletacji o:

 • Automatyczne generowanie RW/PW po zarejestrowaniu realizacji operacji produkcyjnej,
 • Nowe funkcje do uruchamiania realizacji (uruchom pozostałe, uruchom pozostałe bez edycji),
 • Raport porównujący normę technologiczną, określoną dla materiałów i operacji z ich rzeczywistą rejestracją na dokumentach ZP,
 • Prezentację operacji i realizacji na liście ZP oraz postępu realizacji na harmonogramie operacji,
 • Automatyczną realizację zlecenia kompletacji z zamówienia sprzedaży.

 

Zachęcamy do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP XL 2018.2

 

umów się na aktualizację:

Oddział w Pile –  67 352 04 01

Oddział w Poznaniu – 61 65 66 740

Oddział w Bydgoszczy – 52 344 73 26

Dodaj komentarz