Nowa wersja Comarch ERP XL 2015.2.

Została udostępniona nowa wersja programu Comarch ERP XL 2015.2. 213 – to liczba ulepszeń i nowości, którą Comarch oddał w Państwa ręce w nowej wersji.

comarch_xl

Spośród nowości w wersji 2015.2 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

1) Logistyka:

– Stosowne oznaczenie towarów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia podatkiem VAT powyżej określonej wielkości transakcji oraz szereg udogodnień w tym zakresie, w tym obsługa transakcji „Podatnikiem jest nabywca” na ofertach i zamówieniach sprzedaży.

Możliwość zmiany ilości poszczególnych gratisów wydawanych Klientowi w ramach elastycznej promocji pakietowej, dokonywana w granicach ilości należnej, rozumianej jako suma ilości gratisów przypisanych do progu promocji.

Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Comarch WMS w wersji 2015.5. Współpraca systemu Comarch ERP XL z aplikacją Comarch WMS będzie działała w oparciu o dokumenty AWD i ZWM.

2) Produkcja:

– Sparametryzowane usuwanie niezwiązanych i niewykorzystanych produktów i półproduktów podczas zamykania zleceń produkcyjnych.

– Zmienione oznaczanie operacji rozpoczętych z poziomu Rejestracji produkcji. Uruchomienie realizacji oznaczane jest w nowym polu PCZ_Uruchomiona w miejsce ujemnej wartości w polu PCZ_Realizuje.

Możliwość podmiany materiału oraz wskazania zamiennika dla materiału w wielu technologiach jednocześnie, pozwalająca na zwiększenie ergonomii w zakresie zarządzania zmianą technologiczną.

Definiowanie powiązań pomiędzy towarami-surowcami w konfiguratorze produktu, wykorzystywanych podczas konfigurowania produktu na elemencie OS/ZS.

– Raportowanie produktów na Planie produkcji wg miesięcy kalendarzowych.

3) Księgowość:

– Znaczna poprawa wydajności Księgowań Okresowych.

– Możliwość wyszukiwania dekretów księgowych w oparciu o wymiary analityczne, centra kosztowe, lokalizacje, kategorie finansowe oraz projekty. Dzięki temu możliwe jest tworzenie rozbudowanych zestawień księgowych, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby kont analitycznych.

– Możliwość wyraportowania dokumentów, które powinny być ujęte na informacji podsumowującej VAT-27, dokumentującej transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. (Informacja podsumowująca VAT-27 zostanie udostępniona w HF do wersji Comarch ERP XL 2015.2).

– Dodanie w konfiguracji stawki 8% dla odsetek ustawowych.

Dodatkowo został udostępniony panel wiadomości z Wszystko.pl, w którym prezentowane są: produkty polecane, oferta dnia oraz produkty ostatnio wyszukiwane.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi zmianami zapraszamy do pobrania Listy zmian funkcjonalnych.

W CELU INSTALACJI NOWEJ WERSJI PROSIMY O KONTAKT Z JEDNYM Z NASZYCH ODDZIAŁÓW.