Comarch ERP Optima

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.1.1 – już dostępna!

Krótkie opisy zmian w nowej w 
wersji Comarch ERP Optima 2023.1.1

Dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.1.1. opiera się przede wszystkim na rozbudowie integracji z platformą wszystko.pl o możliwość importu zamówień. Wprowadziliśmy także inne zmiany. Dodaliśmy nowy wzór wydruku „Oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” – PIT-2, udostępniliśmy możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznej PIT-8C(11) na formularzu obowiązującym za rok 2022. Uwzględniliśmy też zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń wynikające z Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

  • Wprowadziliśmy zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń wynikające z Polskiego Ładu obowiązujące od 1.01.2023 r. 
  • Dostosowaliśmy wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2023 r. 
  • Wprowadziliśmy możliwość naliczenia i wydruku deklaracji PIT-8C(11) na formularzu obowiązującym za rok 2022.
  • Wprowadziliśmy możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznych PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Rozbudowaliśmy integrację z platformą wszystko.pl o możliwość importu zamówień. Więcej informacji jak szybko i bezpłatnie wystawiać na sprzedaż swoje towary w internecie na stronie sprzedawca.wszystko.pl
  • Umożliwiliśmy automatyczną synchronizację danych z Comarch Apfino, aby lepiej wykorzystać możliwości platformy dostarczającej faktoring oraz windykację, a także płatności online.
  • Umożliwiliśmy dodanie zdjęcia na podstawie URL dla Comarch e-Sklep.
  • Umożliwiliśmy wczytywanie faktur zakupu w języku angielskim za pomocą OCR na liście faktur zakupu.
  • Dodaliśmy możliwość konfiguracji skrzynki pocztowej dla kont Outlook 365 w oparciu o protokół OAuth2.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2023.1.1

Informujemy, że z końcem bieżącego roku Comarch zakończy wsparcie dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL działających w oparciu o Microsoft SQL Server 2012. Oznacza to zaprzestanie testowania poprawności działania takich baz danych.   

Rekomendujemy dokonanie aktualizacji serwera SQL do nowej wersji.