Nowa wersja Comarch e-Sprawozdania 2019.1.2

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji

Comarch e-Sprawozdania 2019.1.2

Nowa wersja zawiera szereg zmian usprawniających pracę z e-Sprawozdaniami Finansowymi. Najważniejsze z nich, to:

  • Integracja aplikacji Comarch e-Sprawozdania z systemami Comarch ERP. Dzięki temu w prosty sposób, będzie można uzupełnić e-Sprawozdanie Finansowe o dane zawarte w „Zestawieniach” systemu Comarch ERP.
  • Tworzenia wydruków e-Sprawozdana Finansowego. Aplikacja przetworzy dane zawarte w pliku XML w prosty i czytelny szablon Sprawozdania Finansowego, który jest gotowy do wydruku.
  • Obsługa struktury rocznych sprawozdań finansowych dla jednostek mikro.

Pragniemy poinformować, iż narzędzie Comarch doskonale sprawdza się również w roli aplikacji do „czytania” innych e-Sprawozdań Finansowych. To oznacza, że niemal każde sprawozdanie finansowe przesyłane, a następnie udostępniane przez KRS w formacie XML może być czytelnie prezentowane w Comarch e-Sprawozdania.

Jednocześnie przypominamy, że Comarch e-Sprawozdania pozwala na przygotowanie sprawozdań finansowych także przez podmioty, które korzystają z oprogramowania ERP innych producentów.

Narzędzie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przez niespełna 2 miesiące od wydania pierwszej wersji Comarch e-Sprawozdania, aplikację nabyło już 2016 klientów – m.in.: Phillips Polska, Bocian Pożyczki czy SFW Energia. Te dane potwierdzają, iż Comarch to sprawdzony partner na rynku sektora ERP, który szybko reaguje i dostosowuje swoje rozwiązania do zmian w przepisach prawa.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że wszystkie polskie spółki z Grupy Kapitałowej Comarch (20 spośród 51 podmiotów wchodzących w skład Grupy) również korzystają z aplikacji Comarch.

Jednocześnie informujemy iż już w marcu 2019 aplikacja zyska kolejne nowe funkcjonalności,

w tym m.in.:

  • Możliwość przygotowania sprawozdań skonsolidowanych
  • Sprawozdania dla NGO (organizacje pozarządowe)
  • Dashboard z analizą wskaźnikową
  • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi
  • Tworzenie paczek sprawozdawczych poprzez możliwość dołączania innych dokumentów powiązanych ze sprawozdaniem.