Comarch OCR – odczytanie zdjęcia/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT zakupu – testuj bezpłatnie

Comarch OCR to usługa, która pozwala na odczytanie zdjęcia/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT zakupu w Comarch ERP Optima. Dodawanie dokumentu wykorzystuje istniejącą w programie od lat funkcję pracy rozproszonej.


Dostępna w Comarch ERP Optima od wersji 2019.2. W aktualnej wersji dokumenty trafiają tylko do rejestru VAT zakupu.

Uwaga!!

Obecnie testowana jest wersja BETA usługi Comarch OCR. Usługa w okresie testowym jest bezpłatna. O zakończeniu testów Comarch poinformuje Państwa mailem, w którym zaproponuje również zakup usługi zgodnie z przygotowywanym cennikiem. Aby dołączyć do grona testerów wystarczy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane, potwierdzić zgodę i kliknąć „Prześlij”!

Jakie dokumenty rozpoznajemy i jakie dane z dokumentów odczytujemy?

Comarch OCR rozpoznaje dane z faktur zakupu w walucie PLN. Rozpoznawane są następujące dane:

 • numer NIP  – po znalezieniu numeru NIP sprzedawcy jest on sprawdzany w rejestrze GUS, po czym na dokument w rejestrze zakupu VAT przenoszone są dane pobrane z GUS,
 • numer dokumentu,
 • data wystawienia i sprzedaży,
 • forma płatności i termin płatności,
 • stawki VAT oraz kwoty,
 • numer rachunku bankowego.

Jakich dokumentów nie potrafi jeszcze rozpoznać i przetworzyć usługa Comarch OCR

 • nie są obsługiwane faktury wypisywane odręcznie
 • nie są obsługiwane faktury zaliczkowe
 • nie są obsługiwane rachunki
 • nie są obsługiwane paragony
 • nie są obsługiwane dokumenty w walutach obcych,
 • nie są obsługiwane faktury wielostronicowe.

Jak robić zdjęcia lub skany

Podczas pracy z Comarch OCR aby zmaksymalizować poprawność rozpoznawania danych trzeba zwrócić uwagę na poniższe informacje:

 • potrzebny jest dobrej jakości skan dokumentu lub zdjęcie dokumentu w formacie jpg lub pdf,
 • skan dokumentu/zdjęcie powinny być wykonane w pionie zgodnie z orientacją tekstu na dokumencie,
 • maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.

Zadbaj o dobrą jakość graficzną obrazu faktury. Zdjęcia faktury rób przy dobrym oświetlaniu,

Generuj obraz w pionie (zgodnie z poprawnym widokiem do czytania) i możliwie bez przekrzywień,

Zadbaj, aby na generowanym obrazie były wszystkie informacje i nie ulegały obcięciu informacje na marginesie dokumentu (np. NIP, numer faktury).