Już jest dostępny nowy Hot Fix w wersji Comarch ERP XL 2019.3 – (Nowa wersja struktury JPK_FA(3), nowe formularze deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14))

Logistyka

Nowa wersja struktury JPK_FA(3)

W wersji 2019.3.2 Systemu udostępniona została możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT wg struktury JPK_FA(3). Struktura JPK_FA(3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 13 września 2019 r. poz. 1751). Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych oraz szereg zmian o charakterze porządkowym.

Automatyczna obsługa MPP dla kontrahentów nie będących płatnikami podatku VAT

Umożliwiono automatyczną obsługę kontroli obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (automatyczne zaznaczanie parametru MPP, po spełnieniu określonych warunków) na dokumentach wystawianych dla kontrahentów zwolnionych, czyli bez ustawionego na karcie kontrahenta parametru Płatnik VAT.

SENT – przewóz gazu LPG

Od 1 grudnia 2019 r. systemem monitorowania przewozu towarów SENT został objęty GAZ LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu). Przewóz tego towaru będzie wymagał zgłoszenia do rejestru zgłoszeń SENT za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

W systemie Comarch ERP XL umożliwiono przesyłanie zgłoszeń przewozu towarów o kodzie CN 2711, wraz z informacją o typie deklaracji (TypeOfDeclaration=3). Warunkiem poprawnego wysłania zgłoszenia przewozu jest wystawienie odrębnego dokumentu ZPT na przewóz gazu LPG. Nie należy łączyć przewozu gazu LPG z przewozem innych towarów. W przypadku sprzedaży gazu LPG na dokumencie ZPT może być tylko jedna pozycja o kodzie CN 2711.

Księgowość

Nowe formularze deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14)

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. wprowadzono nowe formularze deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14). Zmiany wprowadzone we wzorach deklaracji mają na celu dostosowanie deklaracji do zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Formularz VAT-7(20) stosuje się, począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r. Z kolei formularz VAT-7K(14) stosuje się, począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.

Zmiany w metodzie kasowej dot. transakcji z Rolnikami Ryczałtowymi

Od września 2019 roku przestał obowiązywać zapis w Ustawie o VAT, w art. 116 ust. 6 pkt. 2 dotyczący 14- dniowego terminu płatności.

Wspólne

Modyfikacja definicji użytego pytania ankiety

Umożliwiono modyfikację definicji pytania ankiety po jego użyciu. Dotychczas pytanie, na które została już udzielona odpowiedź było całkowicie zablokowane do edycji. Od wersji 2019.3.2 będzie można na nim zmieniać ustawienie parametru Aktywny oraz modyfikować w pełnym zakresie listę atrybutów.

Migrator

Obsługa importu z pliku xlsx

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników korzystających z pakietu oprogramowania Open Office, umożliwiono import danych z pliku xlsx. Format plików do importu oraz sam mechanizm działania jest identyczny, jak dla dotychczasowych plików Microsoft Excel.

Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Żadna z powyższych funkcjonalności nie została zablokowana w wersji Comarch ERP XL Start.