Jak wykorzystać Microsoft Teams podczas zdalnej lekcji? – bezpłatny webinar dla Nauczycieli

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst „SPOKÓJ ACAYCEしうK WEBINAR S 12 LISTOPADA 2020 20:15 MONIKA PAWŁOWSKA Jak wykorzystać Microsoft Teams podczas zdalnej lekcji?”

Data: 2020.11.12; Godzina: 20:15

Webinar obejmie tematy:

  • Tworzenie zespołu i dodawanie do niego uczniów.
  • Udostępnianie plików.
  • Rozmowa wideo.
  • Przeprowadzanie zadań i testów z Microsoft Forms.
  • Planowanie spotkań w Microsoft Teams.
  • Czas na pytania i propozycje dodatkowych tematów do omówienia podczas kolejnych webinarów.