Jak Polacy kupują ubrania dziś, a jak będą kupować jutro?

Przyszłość zakupów w branży fashion

Konsumenci szukając informacji o artykułach z kategorii Odzież i Obuwie korzystają często z wielu źródeł. Detaliczny handel stacjonarny pozostanie wciąż najważniejszym kanałem sprzedażowym, częściowo będzie jednak ustępował sprzedaży online.

Kobiety częściej niż mężczyźni dokonują zakupów w Internecie, zwłaszcza bez uprzedniej wizyty w sklepie stacjonarnym. Mężczyźni natomiast preferują zakupy w sklepach stacjonarnych.

Kobiety chętniej kupują artykuły z kategorii Odzież i Obuwie od jednego sprzedawcy, mężczyźni natomiast są mniej lojalni wobec sprzedawców branży modowej.

WIZJA ZAKUPÓW W 2030 ROKU

Konsumenci oczekują oferty cyfrowych usług i płatności jak i bardziej elastycznych procesów Checkout.

WIZJA ZAKUPÓW W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE
Kluczem jest digitalizacja. Oczekiwanie, że sklepy będą zapewniać cyfrowe usługi i formy płatności pojawia się w każdej z grup wiekowych.

ZAINTERESOWANIE SPERSONALIZOWANĄ OFERTĄ O DANE OSOBOWE

Włosi najbardziej otwarci na spersonalizowaną ofertę.

ROLA USŁUG MOBILNYCH PODCZAS ZAKUPÓW

Wysokie zainteresowanie rozwiązaniami in-store we wszystkich badanych krajach.

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

CZŁONKOSTWO W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH

Niemal 3/4 respondentów jest uczestnikami jakiegoś programu lojalnościowego Największy udział odnotowano w średnich grupach wiekowych.

UDZIAŁ W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH I KANAŁY KOMUNIKACJI

PODSUMOWANIE

Branża retail podlega obecnie dużym przemianom.

Z powodu digitalizacji, rozwoju sprzedaży wielokanałowej, rosnących oczekiwań i wymagań klientów, handel przechodzi proces ogromnych zmian. Zmiany te pojawiły się wraz z rozwojem technologii, a zatem wraz z nowymi możliwościami kontaktu z klientem i budowania relacji z nim. Przeprowadzając niniejsze badanie poznano obecne zachowania i motywacje zakupowe klientów oraz przyszłość handlu detalicznego i oczekiwania klientów branży retail.

ASPEKTY WZROSTU: HANDEL DETALICZNY

Wyniki badań:

 • Należy spodziewać się przeniesienia sprzedaży do Internetu; dla branży fashion można jednak założyć, że 56% zakupów będzie wciąż realizowanych w sklepach stacjonarnych. Zwiększy się zakres aktywności cross-channelowych (zakupy w sklepach stacjonarnych/wyszukiwanie online).
 • Połowa niemieckich konsumentów będzie w przyszłości dokonywać zakupów przez Internet, podczas gdy we Włoszech i w Polsce będzie to zaledwie 39% i 38%.
 • Zarówno kobiety jak i mężczyźni chętniej kupują artykuły z kategorii Moda w sklepach stacjonarnych, przy czym mężczyźni są bardziej sceptycznie nastawieni do zakupów online niż kobiety.

   Zalecenia warunkujące wzrost:

 • Należy przyjrzeć się doświadczeniom zakupowym klientów oraz usprawnić procesy cross-channelowe.
 • Należy skierować ofertę odpowiednich kategorii produktów do młodszych grup wiekowych zarówno za pośrednictwem usług mobilnych, jak i usług online.
 • Handel stacjonarny i handel internetowy to dwa ważne kanały sprzedaży (młodsi klienci chętniej kupują przez Internet; starsi zazwyczaj w sklepach stacjonarnych, ale przed zakupem korzystają z dobrodziejstw Internetu).
 • Należy zachęcać klientów spersonalizowanymi ofertami.
 • Należy korzystać z usług elektronicznych podczas komunikacji (tzn. obsługa, indywidualizacja, oszczędności).

ASPEKTY WZROSTU: LOJALNOŚĆ KLIENTA

Wyniki badań:

 • Lojalność wobec konkretnego sprzedawcy detalicznego waha się w zależności od kraju pochodzenia respondentów – w Polsce wynosi aż 64%, a w Wielkiej Brytanii zaledwie 34%
 • Kobiety wykazują większą lojalność wobec sprzedawców detalicznych kategorii fashion niż mężczyźni
 • Niezależnie od płci i wielu respondentów ważnym czynnikiem kształtującym lojalność klienta w handlu stacjonarnym jest możliwość przymierzenia i zakupu artykułu na miejscu
 • Możliwość zwrotu towaru i zakupów o każdej porze dnia i nocy to dwa najważniejsze aspekty brane pod uwagę w handlu online,przy czym różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są znaczne.

Zalecenia warunkujące wzrost:

 • Pozytywne doświadczenia zakupowe stanowią podstawę potencjału wzrostu w budowaniu lojalności klientów.
 • Najważniejsze są potrzeby klientów. Indywidualnie dostosowane oferty budują lojalność zarówno w przypadku zakupów internetowych,jak również zakupów w sklepach stacjonarnych.
 • Należy oferować korzyści finansowe w celu pozyskania klientów do programu lojalnościowego.
 • Trzeba zadbać o przejrzystość w komunikacji z uczestnikami programu:przejrzystość stanowi nieodzowny element podczas rejestracji danych osobowych.