COMARCH PPK INTEGRACJA Z AXA

Szanowni Państwo!

Comarch PPK to aplikacja służąca do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych z perspektywy pracodawcy.  Bardzo istotnym elementem tego narzędzia jest komunikacja z podmiotami zarządzającymi PPK. Firma korzystająca z Comarch PPK może wysłać informacje do wybranych instytucji online (opcja dostępna dla wybranych podmiotów, które przygotowały swoje systemy do tego typu współpracy), bądź w oparciu o pliki XML (wszystkie instytucje).

Firmy, które powierzą zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK do AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zapewnią sobie pełną automatyzację obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obejmie ona m.in. skierowanie wniosku o zawarcie umowy online, zgłaszanie uczestników czy comiesięczne przekazywanie informacji o składkach.

W pełni zautomatyzowana komunikacja z AXA to oszczędność czasu.  Zamiast zajmować się przygotowywaniem plików XML i wysyłaniem danych do instytucji finansowych, przedsiębiorca może skupić się na swoim biznesie.

Ponadto wymiana online gwarantuje bezpieczeństwo. Użytkownik nie zapisuje niczego na dyskach, a administrator nie musi szkolić użytkowników z zasad składowania i przetwarzania plików.

Aktualnie w ramach komunikacji z AXA TFI S.A. pracodawca może zawrzeć online umowę o zarządzanie PPK.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WDROŻONE KOLEJNE UDOGODNIENIA ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ISTOTNYCH INFORMACJI OBEJMUJĄCE M.IN.:

  • Rejestrację uczestników PPK

Aplikacja pozwoli na zawieranie umów o prowadzenie PPK dla pracowników. Na każdym kroku za pomocą statusów użytkownik otrzyma podpowiedzi jakie informacje i kiedy powinny zostać przesłane do AXA.

  • Nadanie numeru uczestnikom PPK

Każdy uczestnik posiada w instytucji finansowej swój unikalny numer identyfikacyjny, który zostanie automatycznie pobrany do Comarch PPK.

  • Wysyłanie deklaracji uczestników PPK

Każdy pracownik ma możliwość składania deklaracji dotyczących swojego uczestnictwa w PPK. Za pomocą aplikacji takie deklaracje jak: rezygnacja, wznowienie uczestnictwa, obniżenie składki podstawowej pracownika lub zmiany składki dodatkowej będą wysyłane do AXA online.

  • Wysyłanie danych o składkach i ich korektach

Pracodawca jest zobowiązany do wysyłania co miesiąc informacji o pobranych składkach. Dane te będą wysyłane do AXA z Comarch PPK bez konieczności wchodzenia na stronę internetową instytucji finansowej. W razie potrzeby będą również korygowane online.

  • Przekazanie zmienionych danych uczestnika PPK

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych uczestnika PPK, bądź danych do kontaktu, osoba odpowiedzialna za PPK w firmie będzie mogła wysłać informację o tym fakcie z poziomu aplikacji.

  • Przesłanie informacji o wypłatach, zwrotach, zakończeniu zatrudnienia

Dane dotyczące zwrotu środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłaty środków przez uczestnika PPK, wypłaty transferowej, zwrotu, bądź zakończenia zatrudnienia pracownika będą przesyłane online do AXA.